Aktualności

2019-05-21
PGG rozpoczęła współpracę ze Stadionem Śląskim

PGG rozpoczęła współpracę ze Stadionem Śląskim

>>>
2019-05-18
Regionalna Konferencja Energetyczna z udziałem prezesa Tomasza Rogali

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej uczestniczył 17 maja br., w 8. Regionalnej Konferencji Energetycznej organizowanej przez Bulgarian Energy and Mining Forum. W konferencji, która odbyła się pod honorowym patronatem Pani Temenuzhki Petkovej,  ministra energii Bułgarii, wzięli udział m. in. przedstawiciele rządów UE, szefowie czołowych firm energetycznych i górniczych w Europie, analitycy finansowi oraz przedstawiciele organizacji i instytutów badawczych.

>>>
2019-05-17
Z Katowic do Warszawy pojechał specjalny pociąg – Powstaniec Śląski

W „Powstańcu Śląskim” jechali reprezentanci mieszkańców województwa śląskiego m.in. przedstawiciele świata kultury, nauki, samorządu, polityki, mediów, sektora pozarządowego, grupy rekonstrukcyjne oraz uczniowie – w tym laureaci „Klasówki Powstańczej”. Inicjatywę zorganizował Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Jest to jedno z przedsięwzięć wpisujących się w 100-lecie Powstań Śląskich.

>>>
2019-05-14
EEC 2019: Zapotrzebowanie na węgiel do 2040 roku

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozpoczęła dyskusja podczas panelu Górnictwo,
w której udział wzięli wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, przedstawiciele zarządu spółek
węglowych: Andrzej Paniczek (Polska Grupa Górnicza S.A., wiceprezes zarządu), Artur Wasil (LW
Bogdanka SA, prezes zarządu), Artur Dyczko (Jastrzębska Spółka Węglowa SA, pełnomocnik zarządu)
oraz Tomasz Heryszek (Węglokoks SA, wiceprezes zarządu), Janusz Olszowski (Górnicza Izba
Przemysłowo-Handlowa, prezes zarządu) i Mirosław Bendzera (FAMUR SA, prezes zarządu).
Na wstępie wiceminister Tobiszowski podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne kraju jest
uzależnione od stabilności i ciągłości dostaw węgla kamiennego, który jest surowcem budującym
stabilny mix energetyczny: – Szybkość rozwoju odnawialnych źródeł energii i ich trwałość w systemie
wymaga zabezpieczenia konwencjonalnych źródeł energii opartych o gaz, opartych o węgiel
kamienny (…) Ja myślę, że dzisiaj mamy sektor uporządkowany jeśli chodzi o zarządzanie. Nie będę już
przypominał, ile wysiłku kosztowało to, abyśmy zbudowali obecny kształt naszych spółek, Polskiej
Grupy Górniczej, która za niedługo będzie się rozszerzać o kolejne podmioty i porządkować rynek
sprzedażowy, będzie wchodziła w odnawialne źródła energii i proszę zobaczyć – to jest przyszłość.
Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. Andrzej Paniczek mówiąc o średnio- i długoterminowych
planach wydobywczych przypomniał, że PGG przedstawiając dwa lata temu na Europejskim
Kongresie Gospodarczym swoją strategię zakładała, że średni poziom produkcji w spółce będzie
wynosił 30 mln t węgla i to się potwierdziło. – Chcemy być przewidywalni, pod tą ilość produkcji
podpisaliśmy kontrakty długoterminowe, w projekcie Polityki Energetycznej Polski obserwujemy do
roku 2026 stabilny poziom zużycia, pod to przygotowujemy swoje plany produkcyjne. Mamy
świadomość trudności z uzyskaniem zewnętrznego finansowania, nie możemy w radykalny sposób
zwiększyć wydobycia. Każda nasza decyzja musi być przemyślana i dlatego nastawimy się na poziom
naszej produkcji na ok. 30 mln t – powiedział Paniczek. Dodał także, że plany produkcyjne po 2026
roku będą uzależnione od zapotrzebowania i to może być drobna korekta wydobycia o kilka milionów
w dół, wynikająca ze zmniejszenia zużycia węgla kamiennego, ale nie powinny to być istotne zmiany
na rynku.
Partnerem sesji Górnictwo była Polska Grupa Górnicza S.A.

>>>
2019-05-13
Pierwszy dzień XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

13 maja 2019 roku rozpoczął się w Katowicach XI Europejski Kongres Gospodarczy – trzydniowy cykl spotkań, debat i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 11 tysięcy gości z Polski i zagranicy.

>>>
2019-05-13
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Drodzy Czytelnicy,

>>>
2019-05-08
Pielgrzymi z Katowic dotarli do Lourdes

Wczoraj około godziny 16:00 pątnicy z Archidiecezji Katowickiej dotarli do Lourdes. Dzisiak tj. 8 maja Mszy Świętej w Bazylice Piusa X przewodniczyłabp Wiktor Skworc a o oprawę muzyczną nadbała Orkiestra Polskiej Grupy Górniczej. 

>>>
2019-05-08
W branży górniczej tkwi ogromny potencjał - rozmowa z Januszem Olszowskim, prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

- Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa - instytucja obecna i jak najbardziej zauważalna w sektorze węglowym, ale nie do końca dla każdego - zdefiniowana. Kto wchodzi w jej skład?
- Członkami Izby są reprezentanci szeroko rozumianego sektora górnictwa węglowego. Należą do niej m.in. spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producenci maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe oraz różnego rodzaju jednostki naukowo-badawcze.

>>>
2019-05-07
„Powstania Śląskie” konkurs na spot filmowy

Polska Grupa Górnicza wraz ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności zapraszają uczniów i studentów do wzięcia udziału w konkursie na spot filmowy związany z tematyką powstańczych zrywów. Do wygrania 4 tys. złotych. Sponsorem głównym konkursu jest Polska Grupa Górnicza.
Spot promujący powstania śląskie ma mieć formę dwuminutowego spotu filmowego. Może być to animacja, film promocyjny czy spot reklamowy.

>>>
2019-05-06
Wsparcie PGG - Pielgrzymi wyruszyli do Lourdes

Wczoraj tj. 5 maja o 22:25 z Dworca Głównego w Katowicach wyruszył specjalny pociąg do Lourdes. Blisko 400 pielgrzymów  a wśród nich chorzy, seniorzy i niepełnosprawni, podróżują do sanktuarium Matki Bożej a przewodzi im katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło.  Przed odjazdem pociągu pątników pobłogosławił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc - Pamiętajcie o tych wszystkich, którzy tu zostali, a którzy Wam powierzyli swoje intencje modlitewne.

>>>
2019-04-30
Automatyczna Stacja Filtracyjna

W kopalni „Murcki-Staszic” na poziomie 500m została uruchomiona Automatyczna Stacja Filtracyjna. Zadaniem stacji jest mechaniczne oczyszczanie wody kopalnianej pozyskanej z głównego odwodnienia kopalni.  Stacja spełnia funkcję: filtra, odmulnika, sita zabezpieczającego,  zabezpieczenia zainstalowanych urządzeń przed zanieczyszczeniami, urządzenia kontrolno-pomiarowego przepływającego przez stację medium.

>>>
2019-04-24
Konferencja EuroPOWER z udziałem prezesa Tomasza Rogali

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej po raz kolejny uczestniczył w konferencji EuroPOWER, jednym z najważniejszych spotkań dotyczących rozwoju sektora energii w Polsce. Podczas panelu poświęconego węglowi brunatnemu oraz energetyce wiatrowej i jądrowej, prezes Tomasz Rogala zwrócił uwagę, że konieczna jest sprawiedliwa i skuteczna transformacja energetyczna. Jej warunkiem, zdaniem prezesa, jest zachowanie łańcucha wartości , który dziś tworzy sektor wydobywczy. Podczas dyskusji, prezes Tomasz Rogala, w kontekście węgla brunatnego i polityki energetycznej, zwrócił także uwagę, że PGG roku zawarła z odbiorcami z sektorów energetyki zawodowej oraz ciepłownictwa i przemysłu wieloletnie kontrakty handlowe na dostawy węgla. Te kontrakty gwarantują odbiorcom stabilne dostawy węgla w wieloletniej perspektywie, zapewniając równocześnie Polskiej Grupie Górniczej zbyt całości planowanej produkcji węgla oraz racjonalizując procesy planowania produkcji i inwestycji w kopalniach PGG.

>>>
2019-04-19
Hyundai dla wszystkich pracowników – nowa oferta „PGG Family”

Polska Grupa Górnicza  ciągle rozwija program benefitów dla swoich pracowników  pod nazwą „PGG Family”. Firm uczestniczących w programie jest obecnie ponad 60 a  stale dochodzą nowe… Do naszego programu dołączyła także firma Hyundai, która do tej pory proponowała zniżki dla pracowników dołowych. Od 1 kwietnia 2019r. Hyundai Motor Poland umożliwił wszystkim pracownikom Polskiej Grupy Górniczej S.A. bez względu na zajmowane stanowisko nabycie nowego samochodu ze specjalnej  grupy rabatowej.  Obecnie w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobyciem surowców naturalnych tylko osoby zatrudnione na stanowisku górnik mogą nabyć nowego Hyundaia na preferencyjnych warunkach.  W Polskiej Grupie Górniczej nowego Hyundaia w specjalnej cenie już może zakupić każdy pracownik bez względu gdzie i na jakim stanowisku pracuje. Jedynym warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony.  - Myślę, że jest to bardzo duży ukłon importera marki Hyundai w kierunku Polskiej Grupy Górniczej. Jest to swego rodzaju wyróżnienie, że jako jedyni w branży górniczej wszyscy w naszej firmie możemy nabyć samochód w dużo niższej cenie. Ponadto poszczególni dealerzy tej marki przygotowali dodatkowe rabaty w ramach programu PGG Family. Połączenie warunków flotowych z rabatami PGG Family powoduje, że samochody stają się dużo tańsze niż ogólnodostępne – mówi Przemysław Praus dyrektor Departamentu Wynagrodzeń w PGG.  Właśnie dzięki włączeniu PGG do tzw. Programu Grup Zawodowych wszyscy pracownicy  naszej firmy  bez względu na zajmowane stanowisko - mogą skorzystać z preferencyjnych warunków przy zakupie samochodów w salonach w całym kraju - Chcemy, żeby nasi pracownicy poczuli pozytywny przekaz wynikający z tego, że pracują w jednej z największych firm w Polsce - podkreślał Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, kiedy program PGG Family startował.

>>>
2019-04-18
Nagrody dla najlepszych pracowników PGG

Dzisiaj w kopalni Sośnica grupa wyróżnionych pracowników Polskiej Grupy Górniczej otrzymała nagrody rzeczowe w postaci atrakcyjnej odzieży sportowej.  Najlepsi pracownicy oddziału GRP1 kopalni Sośnica zostali wyróżnieni przez Zarząd PGG nagrodami. Uroczystość odbyła się  w budynku BHP. Jest to pierwsza grupa wyróżnionych, kolejni pracownicy są już wybrani i również otrzymają decyzją Zarządu – nagrody. - Podjęto decyzję, że za uzyskanie bardzo dobrych wyników produkcyjnych lub szczególnie duże zaangażowanie w wykonywanie nałożonych obowiązków najlepszym pracownikom Polskiej Grupy Górniczej nagrody rzeczowe będą przysługiwały cyklicznie, raz w kwartale. Najpierw oczywiście analizowane są wnioski dyrektorów kopalń i  zakładów o wyróżnienie pracowników. Wydaje się, iż jest to bardzo dobra akcja motywacyjna pracowników, poprawy organizacji pracy i wydajności, która na stałe wpisze się w zasady funkcjonowania spółki – mówi Damian Czoik, dyrektor Departamentu Personalnego PGG .
Wyróżnieni dzisiaj pracownicy to załoga oddziału GRP1 kopalni Sośnica, która wydrążyła w marcu 608 m chodnika nadścianowego planowanej ściany gc 101 w pokładzie 404/5. To najlepszy wynik uzyskany przy wykonywaniu robót przygotowawczych od wielu lat.  Osiągnięcie to budzi podziw i uznanie.  Tym większe, jeżeli uwzględnimy trudne warunki geologiczne i górnicze występujące pod ziemią. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż wymagało to bardzo dużej determinacji i poświęcenia. Zaangażowanie to zasługuje na dodatkowe wyróżnienie.

>>>
2019-04-17
Wystawa Be Coal na II Forum Bezpieczeństwa w Łodzi

Polska Grupa Górnicza jako partner branżowy  uczestniczyła w II Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wydobywczych i Wytwórczych Energii, zorganizowanym przez PZU LAB SA. Forum było miejscem wzajemnej inspiracji środowiska i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami, naukowcami i praktykami. Podczas II Forum uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat czystych technologii paliw węglowodorowych, o których  mówił prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek. Koncepcję organizacji uczącej się przedstawił dyrektor Departamentu Wsparcia Hr Andrzej Sączek wraz z przedstawicielem PZU LAB SA Robertem Kuczkowskim, natomiast dyrektor Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii Rafał Gąsior zaprezentował zmiany zachodzące w PGG w zakresie innowacyjnych rozwiązań. - W tym roku konwencja Forum została rozszerzona o zakłady wydobywcze, które są szczególnie istotne dla PZU LAB SA. Wynika to z kilkuletniej, bardzo owocnej współpracy z naszym partnerem Polską Grupą Górniczą, dzięki której mamy możliwość obserwacji intensywnych zmian zachodzących w tej branży i w pewnej części możemy być uczestnikiem tworzenia nowych wartości w zakresie bezpieczeństwa i innowacji. Wartości, które stają się motorem napędowym polskiego górnictwa - Dariusz Gołębiewski wiceprezes Zarządu PZU LAB SA. W rozmowach kuluarowych uczestnicy byli zaskoczeni tak dużym postępem technicznym, technologicznym i organizacyjnym Polskiej Grupy Górniczej.

>>>
2019-04-15
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Drodzy Czytelnicy,

>>>
2019-04-11
Polska Grupa Górnicza S.A. wzięła udział w programie Akcja Rekrutacja

Program był zrealizowany przez Telewizję Silesia TVS w świetle akcji promocyjno – informacyjnej, wspierającej nabór uczniów do szkół rocznika 2019/2020 oraz zapewniającej uzupełnienie kadr w Oddziałach PGG S.A.

>>>
2019-04-09
W Brukseli o wsparciu regionów górniczych

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski uczestniczą w Brukseli w rozmowach z Komisją Europejską oraz Euracoal na temat wsparcia finansowego UE regionów górniczych.

>>>
2019-04-09
PGG wsparła Szkołę Specjalną w Sosnowcu

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu, 5 kwietnia 2019 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zdrowiu. Drużyny uczniów szkół specjalnych i integracyjnych z naszego województwa rywalizowały w testach teoretycznych, w sprawdzianach praktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy oraz rozgrywce sportowej. Na zakończenie turnieju Małopolska Akademia Karate Tradycyjnego zaprezentowała szkolenie teoretyczne i praktyczne dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

>>>
2019-04-08
PGG już oficjalnie z żużlowcami ROW Rybnik

9500 kibiców spragnionych żużlowych emocji zasiadło w sobotę na stadionie w Rybniku. Frekwencja doskonała, bo przecież było chłodno, a mecz PGG ROW Rybnik – Orzeł Łódź można było także zobaczyć na żywo na kanale Eleven Sport.

>>>
2019-04-05
„Złota Lampka” dla ucznia z Rybnika – stypendysty PGG

W siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, 4 kwietnia br. rozegrano finał IX Olimpiady Górniczej o „Złotą Lampkę”. Po sprawdzianie pisemnym, do ścisłego finału zakwalifikowało się sześciu uczniów techników górniczych.

>>>
2019-04-04
Rozmowa z dyrektorem kopalni zespolonej Ruda Michałem Piechą

Rozmowa z Michałem Piechą, dyrektorem kopalni Ruda o perspektywach na najbliższe miesiące i analizie uzyskanych już wyników.

>>>
2019-04-01
Strzał w dziesiątkę czyli OK SYSTEM w Polskiej Grupie Górniczej

Od wczesnych godzin porannych 1 kwietnia – i wcale to nie był prima aprilis – rozpoczęły się  zapisy dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej na pakiety sportowo-rekreacyjne OK SYSTEM w ramach pracowniczego systemu PGG Family. W ramach pakietu oprócz pełnego zakresu obiektów sportowych, basenowych i fitnessowych dostępne są  również usługi rekreacyjno-rozrywkowe, łącznie 60 różnych usług w 4500 obiektów w całym kraju! Oprócz wynegocjowanych atrakcyjnych cen za multipakiety,  Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. wychodząc na przeciw swoim pracownikom podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 15 zł brutto 5000 sztuk multipakietów każdego miesiąca. Takie wsparcie ze strony Zarządu w efekcie końcowym powoduje, że multipakiet o najszerszym wachlarzu usług będzie kosztować pracownika 58 zł brutto, a multipakiet  uprawniający do korzystania z wybranych obiektów 2 razy w tygodniu tylko 31 zł.
- Z informacji pracowników wynikało, że najbardziej wyczekiwanym benefitem w Programie PGG Family są multipakiety sportowe. Upór i zaangażowanie ze strony Polskiej Grupy Górniczej dla uzyskania najbardziej korzystnych i niepowtarzalnych warunków  zaowocował  podjęciem  współpracy z firmą OK System. Już kilka minut po północy w systemie zarejestrowali się pierwsi zainteresowani pakietami pracownicy. Koordynatorzy PGG Family w oddziałach spółki od rana przyjmują „oświadczenia pracowników”, które są gwarancją skorzystania z pakietów – mówi Przemysław Praus, dyrektor departamentu wynagrodzeń PGG S.A.
1 kwietnia rano odwiedziliśmy kopalnie Ziemowit i Murcki-Staszic, w obydwu zakładach stały już nie małe kolejny chętnych po odbiór kart.  - Zaczęliśmy  dziś o godz. 7.00 i już wtedy była kolejka około 15 – 20 osób, w tej chwili jest 7.10 i już przyjęliśmy ponad 20 wniosków. Wcześniej już w ubiegłym tygodniu  było bardzo duże zainteresowanie, ludzie dzwonili, przychodzili, pytali,  spodziewaliśmy się,  że 1 kwietnia ustawi się tu nam nie mała kolejka. Oczywiście jesteśmy do tego przygotowani i dajemy radę, na razie przyjmujemy wnioski, które  zaraz  będziemy wprowadzać do centralnego systemu socjalnego i weryfikować – mówi  Tadeusz Nowak, koordynator PGG Family na kopalni Murcki Staszic.  Wraz z Aleksandrą Pulchny, która również jest koordynatorem na kopalni -  od wczesnych godzin porannych mają bardzo dużo pracy, ludzie przychodzą, rejestrują się - czasami coś tam się nie zgadza z hasłem dostępu -  wszystko na bieżąco wyjaśniają i oczywiście pomagają, tak aby każdy dziś został do systemu zarejestrowany.  Grzegorz Sitkowski z  kopalni Murcki Staszic przyszedł wcześniej, żeby wszystko szybko załatwić : - Na pewno w pierwszej kolejności skorzystam z fitnessu aby podszlifować swoją formę na wiosnę , te pakiety to w ogóle bardzo fajna sprawa . Do tej pory skorzystałem już z wyjazdów urlopowych, w tym roku też już mam zarezerwowane  wakacje nad morzem, skorzystałem z bardzo atrakcyjnej zniżki.  Podobnie Marcin Bagiński z tej samej kopalni, którego spotkaliśmy tuż po godzinie 7.00
Najbardziej podobają mi się zniżki na siłownie, basen i aguapark. Jeśli czas mi na to pozwoli to chętnie też skorzystam z bilarda i kręgli. Panowie Paweł Łuckoś i Krystian Rosiak przyszli razem załatwić formalności. Mimo wczesnej pory są bardzo zadowoleni z otrzymanych kart i nowej oferty w Polskiej Grupie Górniczej
Na kopalni Ziemowit kolejka ustawiła się już o 6.00 rano.
- Chętnie skorzystam z pakietu open  ponieważ jest on dla mnie bardzo korzystny jako dla osoby , która często chodzi na siłownię i na basen, dla mnie taka oferta jest bardzo atrakcyjna.  Korzystałem już wcześniej w ramach PGG Family z karty paliwowej i ze zniżek wakacyjnych, dla mnie takie oferty są super – mówi Paweł Budzyński – z kopalni Ziemowit. Podobnie uważa Artur Piotrowski z  Ziemowita : - Te pakiety to jest strzał w dziesiątkę , już teraz mimo wczesnej pory jest bardzo duże zainteresowanie …ja jeszcze  nie korzystałem  z oferty PGG Family, jest to pierwszy raz, ale myślę, że będę zadowolony.  Na kopalni Ziemowit mimo wczesnej pory Joanna Mendela, koordynator  akcji na kopalni Ziemowit ma pełne ręce roboty : – Zainteresowanie jest bardzo duże, zresztą było to do przewidzenia, oferta jest bardzo atrakcyjna i prawie każdy chętnie z niej na kopalni skorzysta.
Przed pokojem pani Joanny stoi około 30 osób, mimo, że jest dopiero 6.15 rano. Jednym z nich jest Adrian Stróżka , który także przyszedł po odbiór karnetu OK System : - Głównie mam zamiar korzystać z pakietów na siłownie i baseny, a sam pomysł jest bardzo fajny, wcześniej brakowało takiej oferty dla ludzi a teraz jest i dobrze się stało, że ktoś to wymyślił i wprowadził w życie.
W ramach nowej oferty  można skorzystać także z pakietu „ Fit&more” , co to jest i co obejmuje wyjaśnia Wioleta Wątor koordynator PGG Family w Centrali PGG - Pakiet „Fit&More”, z którego korzystać będą pracownicy Polskiej Grupy Górniczej S.A. to więcej niż pakiet sportowy. To wariant obejmujący oprócz pełnego zakresu obiektów sportowych, basenowych i fitnessowych, szereg dodatkowych miejsc oferujących usługi rekreacyjno-rozrywkowe. To ponad 60 różnych usług, wśród których między innymi są  zajęcia w szkołach tańca, sztuki walki, tenis, squash, zabawa na trampolinach, w parkach linowych, ściankach wspinaczkowych czy też regeneracja w saunach, jacuzzi, grocie solnej. Jednym słowem w pakiecie Fit&More każdy znajdzie coś dla siebie!

>>>
2019-03-29
"Stal i węgiel: nowa perspektywa - badania i innowacje w działaniu" - debata w Brukseli z udziałem prezesa Tomasza Rogali

Prezes PGG Tomasz Rogala uczestniczył w zorganizowanej przez Komisję Europejską międzynarodowej konferencji „Stal i węgiel : nowa perspektywa – badania i innowacje w działaniu” na której w panelu „Stal i węgiel – wspólne korzenie przemysłowe i plany na przyszłość”, zaprezentował przed jakimi wyzwaniami technologicznymi i społecznymi stoi węgiel w wymiarze europejskim. W dyskusji uczestniczyli członkowie Komisji Europejskiej oraz eksperci z całej Europy m.in. Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Polski.

>>>
2019-03-28
Musimy nadrobić inwestycyjne zaległości - rozmowa Trybuny Górniczej z Piotrem Bojarskim, wiceprezesem zarządu Polskiej Grupy Górniczej ds. produkcji.

Podczas prezentacji wyników za 2018 r. podkreślaliście, że jedną z najważniejszych rzeczy jest to, aby każdą zarobioną złotówkę przeznaczać na inwestycje. Dlaczego to takie istotne?

>>>
2019-03-18
Stabilność w energetyce i nowa jakość w zarządzaniu - konferencja wynikowa Polskiej Grupy Górniczej za rok 2018

W 2018 roku Polska Grupa Górnicza osiągnęła 493 mln zysku, wydobyła blisko 30 mln ton węgla i przeznaczyła na inwestycje 2 418 mln złotych – poinformował o tym  na konferencji prasowej prezes spółki Tomasz Rogala. W konferencji, która odbyła się 18 marca w siedzibie PGG wzięli  udział także minister Grzegorz Tobiszowski, oraz wiceprezesi PGG Andrzej Paniczek i Piotr Bojarski.  W porównaniu z rokiem 2017 nakłady na inwestycje wzrosły o 33%, a w kolejnym - 2019 - będą jeszcze większe. Szacuje się, że będzie to około 3 179 mln zł czyli wzrost o kolejne 31%. Na każdej tonie węgla PGG zarobiła w 2018 r. 25 zł.
- Jesteśmy powiązani z trzema naszymi interesariuszami, są to pracownicy, czyli kapitał ludzki, wiedza i technologia czyli  zarówno współpraca z dostawcami sprzętu jak i jednostkami naukowi aż po podatki i opłaty, które trafiają do budżetu centralnego i budżetów lokalnych – podkreślał prezes Rogala.
Warto przypomnieć, że sama Polska Grupa Górnicza zatrudnia 43 tysiące pracowników, natomiast dla całego regionu generuje około 200 tysięcy miejsc pracy. W ubiegłym 2018 r. na rzecz budżetu centralnego zapłaciła 3,1 mld złotych a na rzecz budżetów lokalnych 171,3 mln zł.   - PGG inwestuje w nowoczesność i nowoczesne zarządzanie. Jest to zupełnie  inna firma, niż dwa, trzy  lata temu.  Dzisiaj mamy sprawozdanie spółki , która jest cały czas w procesie budowania swojego charakteru ,  swojej tożsamości, nie możemy nie pamiętać, że trzy  lata temu zastanawialiśmy się  czy ta spółka będzie w ogóle istnieć, dwa lata temu byliśmy zatroskani o nią .Na naszych oczach rodzi się podmiot, który nie dość, że daje nam stabilność w sektorze energetycznym ale także pokazuje nam nową jakość w zarzadzaniu – mówił minister Tobiszowski. Podkreślił również, że już teraz polskie spółki górnicze przekształcają się w podmioty innowacyjne. - Polska Grupa Górnicza przygotowuje się do uruchomienia zakładu zgazowania węgla, przygotowuje się do inwestycji w fotowoltaikę , to  pokazuje, że nasze spółki węglowe przeobrażają się w podmioty, które nie tylko będą wydobywać węgiel, ale będą również mieć spółki, które będą programami nowych, nowoczesnych technologii.

>>>
2019-03-11
„Kreatywnie z PGG Family”, czyli wielki konkurs fotograficzny Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Program PGG Family, to nie tylko zniżki i rabaty negocjowane dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej oraz członków ich rodzin, ale również działania aktywizujące pracowników spółki.  Ubiegły rok - 2018  upłynął pod znakiem konkursów motoryzacyjnych, które polegały na wymyślaniu haseł reklamowych. Z początkiem 2019 r. zapadła decyzja o organizacji konkursu fotograficznego… Konkurs pt. „Kreatywnie z PGG Family”, wymagał od uczestników sporego zaangażowania. Na początku należało pobrać u koordynatora PGG Family, naklejkę z logo programu, którą trzeba było umieścić na swoim pojeździe, potem wymyśleć ciekawą aranżację, zrobić zdjęcie z pojazdem i opublikować je na stronie internetowej www.pggfamily.pl.  Na koniec oczywiście trzeba było przekonać fotografią innych współpracowników, żeby oddawali głosy właśnie na nią.  - Tego rodzaju konkurs był sprawdzianem czy uda się zachęcić pracowników do aktywności po godzinach pracy.  Jednak już w styczniu, kiedy naklejki rozchodził się u koordynatorów w zawrotnym tempie, byliśmy przekonani, że to dobry kierunek. Na początku pracownicy, pobierali naklejki, naklejali je na pojazdy, ale nie znali szczegółów. Dopiero pod koniec styczna we wszystkich kanałach komunikacji przekazano zasady konkursu – mówi Przemysław Praus, dyrektor departamentu wynagrodzeń PGG S.A.

>>>
2019-03-04
Zawody Narciarskie Branży Górniczej razem z PGG Family

240 narciarzy, w tym górnicy, pracownicy kopalń, emeryci, dzieci i młodzież – rywalizacja, rozrywka, nagrody i mnóstwo dobrej zabawy – tak w skrócie można podsumować III Zawody Narciarskie Branży Górniczej w Slalomie Gigancie, które odbyły się 2 marca w stacji narciarskiej NAT Cieńków w Wiśle.  Jak każdego roku najwyższym trofeum jest w tych zawodach Puchar Ministra Energii. W sobotę wywalczyła go reprezentacja ROW I Polskiej Grupy Górniczej.  Tuż za nimi - z Pucharem Prezesa Holdingu KW - uplasowali się górnicy kopalni Knurów-Szczygłowice, a Puchar Prezesa PGG za trzecie miejsce na podium odebrała drużyna górników ROW II. Tegorocznej rywalizacji sportowej towarzyszyła rozrywka w rodzinnym klimacie PGG Family. Atrakcyjne nagrody, poczęstunek i wspaniała pogoda wyśmienicie uzupełniły tegoroczne rozgrywki. A wśród nagród znalazły się m.in.  karnety do stacji narciarskiej, weekendowe vouchery na wypoczynek w NAT, wypożyczenie samochodów z salonu z wypełnionym bakiem czy rodzinne  zaproszenia  do miasteczka westernowego Twinpigs w Żorach. Organizatorzy odpowiedzialni za program PGG Family postanowili w tym roku zaprosić całe górnicze rodziny, które nie zawiodły i stawiły się w sobotę na stoku. Dopisali również liczni sponsorzy, wśród których nie zabrakło takich firm, jak: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, PZU Życie SA, GSU Spółka Ubezpieczeniowa, Górnośląska Spółka Brokerska, PGG, Draft Gliwice, Marat Rybnik, Superpolisa GSU, Haldex, Przedsiębiorstwo Transportowe Łubik z Rybnika, COIG, Zegarki Małkinia, Spółka Ubezpieczeniowa JSU, Grupa KOK i oczywiście NAT. Na  zawodach nie  mogło oczywiście zabraknąć najważniejszego z gości - wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego który honorował nagrodami bohaterów na podium.

>>>
2019-03-03
Puchar Ministra Energii w slalomie gigancie dla KWK ROW

W sobotę 2 marca na Stacji Narciarskiej Cieńków w Wiśle Malince odbyły się zawody narciarskie o Puchar Ministra Energii. W zawodach wzięło udział około tysiąca pracowników PGG oraz ich rodzin. Wśród atrakcji przygotowano mi.in: gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy z nagrodami. W wydarzeniu udział wzięli Partnerzy Programu PGG Family.

>>>
2019-02-28
PGNiG i PGG rozpoczynają współpracę w ramach projektu Geo-Metan

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Polska Grupa Górnicza podpisały umowę w sprawie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będą prowadzone na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice.

>>>
2019-02-26
Polska Grupa Górnicza obecna podczas XXXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Pierwszego dnia obrad  Szkoły Eksploatacji Podziemnej podczas panelu „CSR – górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania” przedstawiony został program PGG Family jako przykład działań na rzecz pracownika. Elżbieta Gałuszka kierownik Działu Promocji zapoznała zgromadzonych na panelu z jego tematyką. Mówiła o tym skąd wziął się pomysł, jak został odebrany przez naszych pracowników i co mamy w jego ramach do zaproponowania. Program PGG Family to własny system świadczeń pozapłacowych. Głównym jego celem  jest chęć wzmocnienia  relacji z pracownikami i ich zaangażowania poprzez zapewnienie dodatkowych profitów stanowiących wyróżnienie właśnie z tytułu pracy w Polskiej Grupie Górniczej. Tego samego dnia w ramach panelu „Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż” Rafał Gąsior dyrektor Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii PGG wygłosił interesujący referat  zatytułowany „Współzgazowanie węgli niskiej jakości z RDF, produkcja syngazu w gospodarce cyrkularnej”. Popołudniu podczas dyskusji  dotyczącej stosowania obudowy kotwowej paneliści dyskutowali o tym, że w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego, szczególnie w dobie ciągłej optymalizacji kosztów wydobycia a także utrzymującego się od lat spadkowego trendu wielkości produkcji w niedługim czasie obudowa kotwowa może stać się zarówno koniecznością podyktowaną względami ekonomicznymi jak i szansą na zwiększenie efektywności drążenia wyrobisk przygotowawczych. W panelu uczestniczył m.in. Piotr Bojarski, wiceprezes ds. produkcji PGG.

>>>
2019-02-25
Wiceprezes PGG Piotr Bojarski na sesji otwarcia Szkoły Eksploatacji Podziemnej

W Krakowie rozpoczęła się dzisiaj  XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej – jedna z najważniejszych dorocznych konferencji skupiających ekspertów ze środowiska górniczego.

>>>
2019-02-13
2 marca 2019 r. Stacja Narciarska Cieńków w Wiśle Malince
>>>
2019-02-10
Tablice poległych górników – odnowione i poświęcone.

Uroczyste odczytanie nazwisk poległych górników,  msza św., procesja wokół kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na Bończyku w Mysłowicach oraz poświęcenie tablic upamiętniających górników, którzy stracili życie w kopalni – wszystko to odbyło się w niedzielę 10 lutego - w asyście pocztów sztandarowych,  mieszkańców, rodzin, górników i zaproszonych gości z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim i wiceprezesem  PGG Jerzym Janczewskim na czele. W uroczystościach wzięli także udział parlamentarzyści  oraz dyrekcja kopalni Mysłowice. Mszy św. przewodniczył ksiądz Stanisław Puchała.
Pomnik w formie tablic upamiętniających górników, którzy zginęli tragicznie w kopalni „Mysłowice” został odsłonięty z inicjatywy stowarzyszenia „Pamięć” w sierpniu 2009 roku, w 90 rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. Na tablicach zostały umieszczone nazwiska górników, którzy stracili swoje życie w kopalni w latach 1945-2003. Tablice stanęły na terenie kopalni, w pobliżu wyjścia z budynku dawnej dyrekcji. Pod koniec ubiegłego roku tablice zostały zdemontowane i poddane renowacji. Mówi prezes Stowarzyszenia „Pamięć” Krzysztof Urban – tablice trzeba było odnowić więc zostały oddane do zakładu  kamieniarskiego. Koszty oczywiście nie były małe ale znalazło się wielu ofiarodawców ludzi dobrej woli, dołożyła się „Solidarność”, Polska Grupa Górnicza, Spółka Restrukturyzacji Kopalń . Jest to przecież nasza  historia, historia Śląska.
Nowa lokalizacja tablic została wybrana nieprzypadkowo. W kościele na Bończyku znajdują się już dwie figury św. Barbary przeniesione tam z cechowni Szybu Wschodniego i cechowni kopalni „Mysłowice”. To w tym kościele  odbywają się miejskie uroczystości barbórkowe. Również do tego kościoła -  na wniosek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz KWK „Mysłowice-Wesoła”, sprowadzone zostały relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tegoroczna data została ponownego poświecenia tablic też wybrana nieprzypadkowo – w tym roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego. Na tablicach wśród nazwisk górników, którzy stracili życie  na posterunku pracy, znajdują się też dwa nazwiska upamiętniające górników, którzy zginęli w I Powstaniu Śląskim.

>>>
2019-02-08
Nowy numer Magazynu PGG

Drodzy Czytelnicy,

Do naszych kopalń trafił już najnowszy numer Magazynu PGG. Jak co miesiąc znajdziecie na łamach ciekawe artykuły i reportaże oraz bogaty serwis zdjęciowy. Numer otwiera informacja na temat wyników Polskiej Grupy Górniczej, która pracuje stabilnie generując zyski.

Piszemy także o zdrowej wodzie z kopalni „Ziemowit”, o ważnych impulsach innowacyjności w naszej firmie. Przypominamy w atrakcyjnej formie wydarzenia z roku minionego. Całość uzupełnia informacja na temat bogatej oferty PGG Family.

Zachęcamy do lektury!

>>>
2019-01-31
Pracownicy PGG odznaczeni za długoletnią służbę

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w imieniu Prezydenta RP wręczył złote, srebrne i brązowe odznaczenia za długoletnią służbę, wyróżniającym się pracownikom Polskiej Grupy Górniczej. Uroczystość  odbyła się 30 stycznia w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego.

>>>
2019-01-22
Tomasz Rogala ponownie prezydentem Euracoalu

W miniony poniedziałek, 21 stycznia br. odbył się Komitet Wykonawczy EURACOAL w Brukseli, w którym wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń i spółek węglowych z krajów Unii Europejskiej, a także z Ukrainy. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala został wybrany na drugą kadencję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

>>>
2019-01-10
Zdrowa woda z kopalni Ziemowit

Woda mineralna z kopalni „Ziemowit” w Lędzinach była prawdziwym przebojem podczas Szczytu Klimatycznego Cop 24. Naturalnie oczyszczona i wzbogacona woda jest jakościowo lepsza od wielu znanych marek wody mineralnej. Podczas spotkania w Katowicach Polska Grupa Górnicza częstowała gości tym niecodziennym produktem.  Kopalniana woda czerpana jest z pompowni, z głębokości ponad 400 m pod ziemią, gdzie spływa z północnych granic obszaru górniczego kopalni "Ziemowit" - z rejonów zlikwidowanych szybów "Piast II" i "Hołdunów". Jest także silnie zmineralizowana - całkowita zawartość składników mineralnych wynosi w niej ok.  800  miligramów na decymetr sześcienny. Zawiera m.in. magnez, sód, wapń, wodorowęglany, chlorki i siarczany. Co ciekawe, zakład górniczy w Lędzinach jest jednym z niewielu w Polsce, tak bogatych w wodę. Wpływ na to mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i prowadzona w tym rejonie w latach ubiegłych eksploatacja górnicza. Pierwszy raz – specjalnie na Cop 24 - nasza woda została zabutelkowana i estetycznie opakowana z dokładną informacją co zawiera i jaką posiada datę ważności. Jest bezpieczna, przebadana i zdrowa. Można ją spokojnie spożywać. Parę lat temu gruntowanie wyremontowano punkt poboru wody na kopalni, wymieniając m.in. całą armaturę i aparaturę dozującą. Po uzdatnieniu w kopalnianej Stacji Uzdatniania Wody odpowiada wymogom ministerialnego rozporządzenia określającego parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z wody do tej pory na co dzień korzystali górnicy, który chętnie piją ją także z sokami czy przygotowując z niej kawę i herbatę. Oczywiście woda objęta jest okresową kontrolą przeprowadzaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach. Łącznie ruch „Ziemowit” dostarcza ją do ok. 13 proc. mieszkańców Lędzin. Zasoby wody pitnej wykorzystywane są również do rezerwowego zasilania dołowego systemu przeciwpożarowego.
Tak więc prócz biżuterii czy mydła z węgla, mamy kolejną ciekawostkę związaną z górnictwem – wodę sodową 

>>>
2019-01-10
PGG zamknęła 2018 r. wynikami lepszymi od zakładanych w biznesplanie

Polska Grupa Górnicza  - największy krajowy producent węgla kamiennego - zamknęła miniony rok zyskiem, przekraczając wyniki zakładane w biznesplanie - poinformował w czwartek na antenie Radia Katowice  prezes spółki Tomasz Rogala.

>>>
2018-12-21
Kondolencje dla Rodzin zmarłych górników w czeskiej kopalni w Karwinie

Ministrowie Energii Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski złożyli Rodzinom zmarłych górników, którzy odeszli na wieczną szychtę w czeskiej kopalni w Karwinie głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie – napisali ministrowie.

>>>
2018-12-20
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Drodzy Czytelnicy!

>>>
2018-12-17
Uczczono pamięć 9 górników z Wujka

W uroczystościach 16 grudnia udział wzięli m.in  premier Mateusz Morawiecki, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, zarząd Polskiej Grupy Górniczej na czele z prezesem Tomaszem Rogalą, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

>>>
2018-12-13
„Ewolucja energetyczna w Unii Europejskiej” czyli PGG na Szczycie Klimatycznym w Katowicach

>>>
2018-12-12
Na rzecz innowacji i rozwoju – drugi dzień Kongresu Energy 24

Drugi dzień Kongresu Energy 24 – 12 grudnia, będzie poświęcony innowacyjności w polskim przemyśle energetycznym. Spółki zaprezentują działania w zakresie rozwoju, implementacji nowych technologii i innowacji stosowanych w nowoczesnym górnictwie. Pokażą się również start-upy, których pomysły mają potencjał wdrożeniowy dla polskiego górnictwa. Odbędzie się także panel pt.: "Innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne dla sektora górnictwa i energetyki".

>>>
2018-12-11
ENERGY 24 - KONGRES POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ wydarzenie towarzyszące COP 24

11 i 12 grudnia  UNIWERSYTET EKONOMICZNY – Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych

>>>
2018-12-03
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Drodzy Czytelnicy, W przededniu Barbórki – górniczego święta oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer Magazynu PGG. Numer otwiera interesujący wywiad z Grzegorzem Tobiszowskim, wiceministrem energii. Dominują rzecz jasna tematy związane z Barbórką – opisujące tradycje i zwyczaje związane z tym świętem. Poza tym – jak zwykle – sporo cenny informacji na temat PGG Family, krzyżówka i komiks. Redakcja życzy wszystkim Górnikom i ich Rodzinom aby święta Barbara obdarzała Was wszelkimi łaskami!

>>>
2018-12-03
Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej modlili się w intencji górników w niedzielę, 2 grudnia na Jasnej Górze.

W modlitwie przed Barbórką, czyli świętem górniczym, które przypada 4 grudnia udział wzięli górnicy z Polskiej Grupy Górniczej wraz ze swoimi rodzinami. Obecni byli także Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego; Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej wraz z zarządem; Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 'Solidarność'; Bogusław Hutek, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 'Solidarność', Przemysław Skupin, wiceprzewodniczący komisji Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej oraz Dariusz Trzcionka, przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych KADRA. W mszy św. Wzięli też udział dyrektorzy kopalń i zakładów Polskiej Grupy Górniczej.

>>>
2018-12-01
Górnictwo to wyjątkowy hart ducha czyli…jak świętowaliśmy BARBÓRKĘ 2018

- Dziś Polska Grupa Górnicza, niespełna trzy lata po jej powstaniu to zupełnie inne przedsiębiorstwo. Na realizację programu inwestycyjnego przeznaczymy w tym roku 2,5 mld zł. Nowe ściany wydobywcze, nowoczesne maszyny i urządzenia, systemy kontroli ciśnień w obudowach w trybie on-line, informatyzacje większości procesów administracyjnych jak obieg dokumentów, elektroniczne postępowania zakupowe składają  na innowacyjność naszej spółki – rozpoczął swoje wystąpienie na uroczystej barbórkowej akademii Prezes PGG Tomasz Rogala

>>>
2018-12-01
Życzenia Barbórkowe od Towarzystwa Finansowego Silesia

 

>>>
2018-11-29
Wirtualna rzeczywistość w służbie BHP

Polska Grupa Górnicza systematycznie szuka nowych rozwiązań oraz narzędzi do promocji bezpieczeństwa i higieny pracy. Zainteresowanie tą tematyką obecnego pokolenia pracowników wiąże się z wykorzystaniem technologii informatycznej. Pomysł wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do szkolenia i poprawy bezpieczeństwa pracowników powstał w Biurze BHP. Wspomniana technologia pozwala na odzwierciedlenie świata rzeczywistego przy pomocy grafiki 3D i jego kreowanie w dowolny, drobiazgowy sposób. Osadzone w wirtualnym wyrobisku stanowisko pracy, które do złudzenia przypomina rzeczywiste, przenosi dzięki goglom VR pracownika w wybrane miejsca na dół kopalni. Dodatkowo używane kontrolery powodują interakcję z obrazem, co niewątpliwie zwiększa zaangażowanie użytkownika w każdą wykonywaną czynność.

>>>