Komunikat po zakończeniu mediacji płacowych w PGG S.A.

Data publikacji 07.02.2020r.

W piątek 7 lutego 2020 r. w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej S.A. z udziałem mediatora odbyło się spotkanie zarządu spółki ze stroną społeczną, po którym doszło do podpisania przez strony rozmów protokołu rozbieżności.

Uwzględniając rezultaty posiedzenia Rady Nadzorczej PGG S.A., które odbyło się w dniu 31 stycznia 2020 r, a także spotkania ze związkowcami w czwartek 6 lutego 2020 r., zarząd PGG S.A. deklaruje gotowość prowadzenia rozmów dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2020 roku, jednak muszą one uwzględniać realia ekonomiczne spółki.

Jeżeli sytuacja ekonomiczna spółki pozwoli, to część zysku netto, po uzyskaniu zgód korporacyjnych, zostanie przeznaczona na zwiększenie funduszu wynagrodzeń. Zarząd PGG S.A. proponuje, aby wspomniana wyżej ocena sytuacji spółki dokonywana była po zakończeniu każdego kwartału, a powrót do rozmów dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń nastąpiłby w lipcu bieżącego roku. Organizacje związkowe będą na bieżąco informowane o podstawowych wskaźnikach  dotyczących spółki.

Prosimy o uwzględnienie, że w latach 2017-2019 pracownikom PGG S.A. wypłacono około 1,1 mld zł. środków więcej, niż było to zaplanowane w funduszu wynagrodzeń na ten okres. Środki te zostały wypłacone z osiągniętego w tamtym okresie zysku.

W obecnej sytuacji, kiedy obserwujemy wyraźny spadek cen oraz ograniczenie popytu na węgiel, zarząd PGG S.A. - w trosce o przyszłość spółki i zachowanie miejsc pracy - nie może  podjąć decyzji o wzroście funduszu wynagrodzeń.

Ponadto, mając na uwadze konieczność racjonalizowania zasad funkcjonowania spółki i poszukiwania najlepszych rozwiązań, zarząd proponuje  rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem systemu  budżetu funduszu wynagrodzeń na dany rok we wszystkich oddziałach spółki. Zarząd PGG S.A. deklaruje także prowadzenie dalszych konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych niezbędnych do  optymalizacji  kosztów funkcjonowania, które powinny przyczynić się do poprawy efektywności, a tym samym pozwoliły na wypracowanie środków,  które mogłyby być rozdysponowane na pracowników spółki. 

Również w piątek 7 lutego 2020 r., w ślad za ustaleniami czwartkowych rozmów ze stroną społeczną, doszło w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej S.A. do zawarcia kompromisu i podpisania porozumienia w sprawie wypłaty dodatkowej części nagrody rocznej tzw. czternastej pensji za 2019 r.

W kopalniach, które wykonały plan wydobycia, świadczenie to będzie wypłacone w wysokości 27 proc., tj. wysokość nagrody rocznej wyniesie łącznie 112 proc., a w pozostałych - od 95 proc. do 100 proc.

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.