Konsultacje ze stroną społeczną

Związki zawodowe otrzymały w poniedziałek projekt porozumienia w sprawie połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Przekazanie dokumentu poprzedziły konsultacje ze stroną społeczną.

W poniedziałek 27 lutego br., związkom zawodowym przekazano projekt porozumienia  w sprawie połączenie KHW z PGG, który zakłada zastąpienie Holdingowego Układu Zbiorowego porozumieniami płacowymi obowiązującymi w PGG. W praktyce oznacza to podwyższenie pensji pracowników KHW do poziomu wynagrodzeń obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej. Jednocześnie po połączeniu nastąpi wyrównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia górników we wszystkich kopalniach Spółki do kwoty 6225,00 zł.

W środę 22 lutego br., w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej odbyły się konsultacje  w sprawie średnich wynagrodzeń w KHW i PGG. Uczestniczyli w nich członkowie zarządów PGG i KHW oraz pracownicy służb płacowych obydwu Spółek, którzy odpowiadali na wszystkie wątpliwości i pytania przedstawicieli organizacji związkowych. Do siedziby PGG przybyli przedstawiciele WZZ Sierpień 80, NSZZ Solidarność 80, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, Związku Zawodowego Pracowników ZPMW w Polsce oraz Związku Zawodowego „Kadra”. Przedstawiciele pozostałych związków działających w KHW nie skorzystali z możliwości uczestnictwa w konsultacjach.

Podczas konsultacji przedstawiono szczegółowe wyliczenia, które potwierdziły, że dane  o wysokości płac zaprezentowane na poprzednim spotkaniu były prawidłowe. Zastąpienie Holdingowego Układu Zbiorowego systemem wynagrodzeń PGG to wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla zdecydowanej większości pracowników KHW, w niektórych grupach zawodowych nawet do kilkuset złotych. Przykładowo górnik w ścianie zarobi o ok. 237 zł więcej.

Przedstawione dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń były bezsporne. Żaden  z przedstawicieli organizacji związkowych obecnych na konsultacjach nie zakwestionował danych i wyliczeń przedstawionych przez zarządy i służby płacowe KHW i PGG.

Zarząd PGG udzielił także odpowiedzi na pisma skierowane przez stronę społeczną PGG dotyczących m. in. wypłaty 14-pensji, udzielenie gwarancji zatrudnienia oraz gwarancji funkcjonowania kopalń.

Zarządy PGG i KHW apelują do strony społecznej o jak najszybsze zawarcie porozumienia, które umożliwi wypłatę pracownikom KHW pozostałej części 14 pensji do 3 marca br. oraz restrukturyzacje kopalń KHW bez konieczności ogłaszania jego upadłości.