Innowacyjny system monitorowania zagrożeń na KWK RUDA

Pracownicy służb dyspozytorskich z ruchu Bielszowice KWK RUDA opracowali nowatorski system animowanej prezentacji rozpływu powietrza oraz monitorowania zagrożeń naturalnych w wyrobiskach górniczych. System BRYZA pozwoli na wprowadzenie nowych technologii w zakresie wizualizacji, których brakowało w dotychczasowych funkcjonujących systemach monitorujących. Rozwiązania wypracowane przez specjalistów z KWK RUDA są pionierskim opracowaniem, który nie był dotychczas dostępny.

System umożliwia wizualizację procesów technologicznych i stan gazometrii automatycznej oraz dodatkowo wyposażony został w unikatowe, oryginalne rozwiązania, takie jak:

 • animowana, ruchoma prezentacja rozpływu powietrza w wyrobiskach górniczych,
 • animowana, ruchoma prezentacja procesów technologicznych,
 • wyznaczanie strefy zagrożenia pożarowego z dowolnego miejsca na dole kopalni łącznie z wyświetlaniem pomiarów z czujników gazometrii automatycznej,
 • możliwość automatycznego wyznaczania posterunków obstawy w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej,
 • wprowadzanie zmian w systemie rozpływu powietrza online w trakcie bieżącej obserwacji danego rejonu,
 • prezentacja stanu zajętości systemów łączności,
 • nanoszenie notatek graficznych bezpośrednio na wyświetlonym rysunku (online).

   

  System Bryza umożliwia również graficzną prezentację rejonu zagrożenia pożarowego poprzez pulsujący kolor czerwony nałożony na odpowiednie wyrobiska. Unikatowym rozwiązaniem jest w tym przypadku to, że użytkownik może obserwować  równocześnie wyznaczony rejon zagrożenia i bieżące wskazania czujników (metan, tlenek węgla, przepływ powietrza i inne), które zabudowane są na drogach tego zagrożenia pożarowego.