Figura św. Barbary poświęcona 950 m. pod ziemią

Figura patronki górników do tej pory wystawiona była na ołtarzu cechowni Pola Bojków, gdzie  trafiła na początku lat 80-tych w okresie wydarzeń sierpniowych.  W związku z restrukturyzacją cechownia Pola Bojków przestała pełnić swoją funkcję, zaś dla  figury św. Barbary musiano znaleźć godne miejsce. Postanowiono, że najlepszym będzie specjalnie przygotowane wyrobisko na poziomie 950, na podszybiu szybika III. Nowy ołtarz dla św. Barbary wybudowali pracownicy KWK Sośnica  Roman Grajdek z działu elektrycznego  oraz Denis Dąbrowski z działu wentylacyjnego.  Każdy górnik zjeżdżający szybem IV na poziom 750, a następnie szybikiem III na poziom 750 kierując się do pociągu będzie przechodził obok tego wyjątkowego miejsca.

Dzisiaj tj. 17 marca proboszcz parafii pw. św. Józefa w Gliwicach Ligocie ks. Krystian Gałąska  dokonał poświęcenia ołtarza wraz z figurą św. Barbary na poziomie 950, w uroczystości uczestniczyli m.in. dyrektor kopalni Dariusz Rębielak, p.o dyrektora ds. ekonomiczno-pracowniczych Beata Maraszkiewicz, naczelny inżynier Tomasz Duda, strona społeczna oraz załoga KWK Sośnica.  Akt ten rozpoczął tym samym obchody stulecia kopalni Sośnica, gdzie  pierwszą tonę węgla wydobyto  17 października 1917 r.