Animacje pomagają w szkoleniu górników

Polska Grupa Górnicza dbając o bezpieczeństwo pracy wprowadziła nowe narzędzie - profesjonalne animacje dotyczące tematyki bhp, realizowane przez pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Animacje jako filmy instruktażowe realizowane są w oparciu o scenariusze, wykorzystujące okoliczności charakterystycznych wypadków zaistniałych w PGG. Materiały te udostępniane są na wewnętrznych portalach internetowych a ze względu na dokładne odzwierciedlenie rzeczywistych sytuacji panujących w wyrobiskach są chętnie wykorzystywane  podczas procesu szkolenia pracowników. 

Bazę do opracowania scenariuszy animacji stanowią przede wszystkim wypadki, które wystąpiły w ostatnich latach w kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Do rekonstrukcji wybierane są te zdarzenia, w których główną przyczyną wypadku są irracjonalne zachowania. 

Animacje komputerowe są konstruowane w taki sposób aby spojrzeć na zagadnienia bezpieczeństwa pracy przez pryzmat niedostosowania się do obowiązujących przepisów  i wynikających z tego konsekwencji. Zaletą tego sposobu przedstawiania zdarzeń jest to, że nie są one kojarzone z konkretnym miejscem i czasem, co zapewnia uniwersalność,  a ze względu na powtarzalność przyczyn tych zdarzeń mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

 

Animacje szkoleniowe spełniają kilka funkcji:

  • informacyjną – okoliczności zdarzenia,
  • poznawczą - identyfikacja zagrożeń,
  • szkoleniową -uświadamiania lekceważenia zidentyfikowanych zagrożeń,
  • profilaktyczną – sposób postępowania podczas wykonywania pracy aby zachować bezpieczeństwo.

Funkcje te dają możliwości wykorzystania animacji podczas procesu szkolenia pracowników w różnorodny sposób.