PGG umacnia pozycję na rynku węgla

Polska Grupa Górnicza systematycznie rozbudowuje kanały dystrybucji węgla i poszerza ofertę handlową, tak aby najlepiej zaspokoić potrzeby rynku. Działania te dotyczą nie tylko dużych kontrahentów, którzy są obsługiwani na bieżąco, ale także mniejszych klientów kupujących rocznie kilka ton naszych paliw. Polska Grupa Górnicza jest nie tylko dominującym podmiotem na polskim rynku węgla energetycznego z około 50 proc. udziałem w rynku, ale także jednym z największych producentów na europejskim rynku paliw stałych. Konsekwencją tak silnej pozycji rynkowej PGG jest stale wzrastający poziom oczekiwań klientów.

- Podejmując to rynkowe wyzwanie wiemy, że wykorzystując nasz potencjał i doświadczenie, potrafimy zaspokoić potrzeby nabywców ze wszystkich segmentów rynku, na których dotąd obecne były PGG  i  KHW SA  – deklaruje Spółka.

Polska Grupa Górnicza koncentruje się obecnie na realizacji zawartych wcześniej kontraktów, które są na bieżąco obsługiwane. Jednocześnie - myśląc o przyszłości - PGG systematycznie modyfikuje także ofertę produktową, tak aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby rynku. Spółka stale poszerza ofertę o  dedykowane paliwa węglowe o  parametrach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami nabywców, jednocześnie kreując nowe produkty handlowe i nowe zachowania nabywców. Przykładem są działania wskazujące na nowoczesne metody efektywnego i proekologicznego wykorzystania węgla.

Procesy te dotyczą zarówno użytkowników działających w dużej skali, zużywających znaczne ilości węgla, jak również najmniejszych kupujących rocznie kilka ton naszych paliw.

- Narzędzia i środki oddziaływania są różne zależnie od profilu klientów, ale cel pozostaje ten sam: węgiel jest i może pozostać najtańszym i najbezpieczniejszym wśród paliw – informuje Spółka.

Polska Grupa Górnicza systematycznie doskonali także procesy dystrybucji. Aktualnie krajową sieć licencjonowanych sprzedawców PGG współtworzą 263 firmy funkcjonujące na kilkuset składach. Kluczowym klientom, z którymi współpraca opiera się o bezpośrednie relacje, Spółka oferuje szereg udogodnień spedycyjnych i logistycznych.

- Gotowi jesteśmy dotrzeć z naszymi produktami do każdego klienta, również z wykorzystaniem internetu. Środowisko e-commerce staje się nowym wyzwaniem dla producentów węgla kamiennego. W połowie zeszłego roku, jako pierwszy z producentów uruchomiliśmy sklep internetowy z ekogroszkiem. Teraz planujemy rozszerzenie oferty produktowej dla klientów indywidualnych w tym kanale dystrybucji – mówi Adam Hochuł, wiceprezes zarządu PGG do spraw sprzedaży.

Obecnie nastąpił także istotny wzrost liczby zapytań ofertowych o możliwość realizacji przez PGG dostaw węgla w sezonie grzewczym 2017/2018. To efekt sytuacji na krajowym rynku węgla w minionym sezonie, gdy inni niż polscy dostawcy mieli kłopoty ze wywiązywaniem się z zawartych kontraktów. Zjawisko to nie zaskakuje służb handlowych PGG. Spółka ma świadomość, że część klientów korzystała z niskich cen na rynkach międzynarodowych i rezygnowała z polskiego węgla na rzecz surowca z zagranicy.

- Obecnie, w związku ze wzrostem cen na rynkach międzynarodowych (z poziomu około 60 USD/t do nawet 90 USD/t w III kwartale 2016) i wynikającymi stąd warunkami dostaw węgla importowanego okazuje się, że polski dostawca paliw ma swoją wartość i warto do niego wrócić – informuje PGG.

Pamiętać jednak należy, że produkcja spółek wydobywczych na całym świecie planowana jest z dużym wyprzedzeniem i nie ma prostych możliwości dowolnego sterowania jej poziomem. Niemniej jednak PGG dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco zaspokajać potrzeby tradycyjnych, wieloletnich nabywców. Dzieje się tak zarówno za sprawą optymalizacji struktury produkcji, jak i adekwatnej do sytuacji rynkowej aktywności handlowej PGG. Równocześnie planowane i realizowane są przedsięwzięcia mające na celu rozwój frontu wydobywczego pozwalający na osiągnięcie poziomu wydobycia, który w pełni zaspokoi potrzeby rynkowe.