Oświadczenie PGG w sprawie wypowiedzi przewodniczącego Sierpnia 80 dla WNP

W związku z wywiadem udzielonym portalowi WNP przez Przewodniczącego Sierpnia 80 Pana Bogusława Ziętka, Zarząd PGG dementuje informację jakoby „bagatelizował poważne problemy PGG”. Podczas spotkania ze wszystkimi organizacjami związkowymi, które odbyło się 27 kwietnia br., w siedzibie PGG, zarząd udzielił wyczerpujących odpowiedzi na kwestie poruszane przez stronę społeczną, w tym m. in. sprawę wydobycia.

Nieprawdą jest, że Spółka - jak twierdzi Pan Przewodniczący Bogusław Ziętek - „nie dostrzega problemu” i „nie wyciąga żadnych wniosków”. Polska Grupa Górnicza odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy, reagując w ten sposób na skutki decyzji produkcyjnych podjętych w latach poprzednich, które spowodowały zmniejszenie ilości ścian wydobywczych z 42,7 w roku 2014 roku do 36 w 2015 roku. Ponadto zakres robót przygotowawczych zrealizowanych w latach 2014 i 2015 zakładał dalsze zmniejszenie ilości ścian wydobywczych do 32 w roku 2017 roku.

W roku 2016 Spółka niezwłocznie podjęła decyzję o odbudowie frontów wydobywczych. Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną dwie dodatkowe ściany wydobywcze w kopalni zespolonej Ruda oraz okresowo ściana w kopalni Bolesław Śmiały. Należy jednak pamiętać, że efekty podjętych działań będą w pełni widoczne za ok. 2,5 roku, bo taki jest czas potrzebny na zrealizowanie pełnego cyklu inwestycyjnego.

Nieprawdą jest także, że „nie wiadomo na jakich zasadach funkcjonują w PGG kopalnie KHW”. Są one samodzielne i realizują powierzone im jeszcze w strukturach KHW zadania, zaś pracę kopalń koordynują ich dyrektorzy oraz Zarząd PGG.

Nieprawdą jest, że istnieje „problem wypłat za miesiąc kwiecień w PGG”. W miesiącach „krótszych”, gdy dniówek roboczych jest mniej wynagrodzenia pracowników są odpowiednio niższe, natomiast w miesiącach „dłuższych”, gdy dniówek roboczych jest więcej są one odpowiednio wyższe.