Czy system zarządzania bezpieczeństwem jest skuteczny? – debata oksfordzka, w katowickiej WSZOP

​Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy zorganizowała debatę oksfordzką, której tematem był system zarządzania bezpieczeństwem,  zaś  moderatorami spotkania byli Andrzej Pakura i Rafał Biały. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali  członkowie Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, Polską Grupę Górniczą reprezentowała Anna Wiśniewska z Biura BHP i Szkoleń Centrali PGG.

Debata oksfordzka wyznacza ścisłe reguły dyskusji nad daną tezą, jej formuła  została wprowadzona w  XIX w. przez University of Oxford. Polega  na dyskusji dwóch grup mających przeciwstawne opinie w wybranym temacie. Każda z grup jest prowadzona przez moderatora. Po zakończenie dyskusji odbywa się głosowanie – za stroną popierającą tezę lub za stroną przeciwną. Podczas tej debaty takiego głosowania nie było – ocena należała bowiem do indywidualnego osądu osoby uczestniczącej, gdyż najważniejsze  było poszerzenie wiedzy na omawiany temat i odpowiedź na pytanie – Co zrobić, aby system zarządzania bezpieczeństwem był skuteczny? Uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, że  dobrze funkcjonujący  system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zależy od kierownictwa oraz całej załogi - ich świadomości, zaangażowania i chęci poprawy istniejącego stanu bhp.  Jak wskazuje doświadczenie Polskiej Grupy Górniczej poparte analizami, tylko poprzez pełne zaangażowanie pracowników każdego szczebla organizacyjnego w tworzenie bezpiecznych warunków pracy, system może funkcjonować w efektywny sposób.  Dlatego tak ważne jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa całej załogi m.in. podnoszenie świadomości załogi z zakresu właściwej organizacji i wykonywania pracy w bezpieczny sposób jak również z zakresu aktywizacji faktycznych źródeł zagrożeń .  

- Działania stosowane w obszarze systemu bezpieczeństwa i higieny pracy przyczyniły się do zmiany postrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników, podnosząc jego wartość. Spowodowało to z kolei coraz szersze, aktywne zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych warunków pracy w firmie – powiedziała w swoim wystąpieniu Anna Wiśniewska z Biura BHP i Szkoleń PGG.  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ponadto umożliwia szybsze wykrywanie i usuwanie potencjalnych nieprawidłowości, co w przypadku zakładów górniczych jest niezwykle korzystne z perspektywy efektywnego zarządzania firmą. - Należy pamiętać, że skuteczne funkcjonowanie SZBHP to nie jest wyłącznie przygotowanie do certyfikacji czy też do audytu wewnętrznego, ale codzienne stosowanie i ciągłe doskonalenie działań w obszarze bhp. Droga na skróty w przypadku bezpieczeństwa i higieny pracy nie może przynieść korzyści – dodała Anna Wiśniewska.