Wyższa wartość posiłków regeneracyjnych

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podpisał 19 czerwca br., porozumienie ze stroną społeczną działającą w PGG w sprawie zmiany wartości jednostkowych posiłków profilaktycznych. Od 1 lipca br., wartość jednostkowa posiłku dla pracowników w PGG będzie wynosiła odpowiednio 18,90 zł i 16,70. Porozumienie zawarte ze stroną społeczną jest skierowane do pracowników związanych bezpośrednio procesem wydobycia i wzbogacania węgla. Zarząd PGG informuje również, że podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych w PGG nie wpłynie na przekroczenie budżetu wydatków w PTE na 2017 rok i jest uzasadnione sytuacją finansową spółki.