Oświadczenie PGG ws. publikacji medialnych

W związku z informacjami, które ukazały się 27 czerwca br., w „Rzeczpospolitej” oraz „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Polska Grupa Górnicza podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, że zamierza wykonać założony na ten rok plan wydobywczy w ilości nie mniejszej niż 32 mln ton węgla i tym samym zrealizować wszystkie zawarte kontrakty na dostawę węgla.

W drugim półroczu br., przewidywany jest znaczący wzrost wydobycia związany z planami uruchomienia dodatkowych ścian. Obecnie węgiel w PGG wydobywany jest na 39 ścianach, w czwartym kwartale br., Polska Grupa Górnicza będzie dysponować 47 ścianami.

Polska Grupa Górnicza podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, że zapewni dostawy węgla dla energetyki zawodowej i nie planuje w tym celu importu węgla z zagranicy. Spółka deklaruje, że zabezpieczenie zapotrzebowania rynku krajowego na węgiel kamienny jest dla niej priorytetem.