Komunikat personalny

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podjął decyzję o powołaniu Aleksandra Chowańca na stanowisko Dyrektora Kopalni – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła.  Aleksander Chowaniec  jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Górnictwa i Geologii specjalności technika eksploatacji złóż oraz podyplomowych studiów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.  Aleksander Chowaniec karierę zawodową zaczynał w kopalni Rydułtowy, gdzie od inspektora doszedł do stanowiska kierownika robót górniczych. Następnie pracował w kopalni Rydułtowy-Anna na stanowisku dyrektora do spraw produkcji oraz w kopalni zespolonej ROW na stanowisku naczelnego inżyniera.

Zarząd PGG zdecydował także o powierzeniu funkcji Naczelnego Inżyniera – Z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy  Adamowi Musiołowi.