Prezes PGG Tomasz Rogala dla Pulsu Biznesu: Firma generuje gotówkę

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy udzielił wywiadu (11.09.2017) red. Magdalenie Graniszewskiej z Pulsu Biznesu. Prezes Rogala stwierdził, że PGG odnotowuje zwiększone zapotrzebowanie na węgiel na przyszły rok. Spółka analizuje obecnie, czy da radę sprostać temu zapotrzebowaniu, ponieważ nie zapowiedziały go żadne analizy rynkowe, ani żadne wcześniejsze sygnały ze strony zamawiających. PGG, po pięciu latach wstrzymywania inwestycji ze względów finansowych, jest w trakcie odbudowywania mocy produkcyjnych. Pamiętajmy jednak, że odbudowa ściany w górnictwie trwa 2,5-3 lata, zamówienie nowego kombajnu to też proces długotrwały, bo po powrocie koniunktury węglu producenci maszyn są obłożeni zamówieniami. PGG chce zaproponować kontrahentom długoletnie umowy, które dadzą spółce wyobrażenie o jej przyszłym zapotrzebowaniu na węgiel. To pozwoli PGG zaplanować inwestycje i wydobycie.

W pierwszym półroczu PGG wykonała plan w 96 proc., co jest dobrym osiągnięciem. Plan zakłada wydobycie 32 mln ton w tym roku i w październiku spółka oceni, czy i jakie będzie od tego odchylenie. W ostatnich dniach uruchomiono kilka nowych ścian, które pozwolą na zwiększenie wydobycia do 130 tys. ton na dobę.

Prezes Rogla jednoznacznie stwierdził, że nie ma mowy o jakimkolwiek podziale aktywów PGG. Wykluczone jest też kolejne dokapitalizowanie. Nie ma takiej potrzeby. Firma generuje gotówkę i nie ma obaw np. o wypłatę barbórkowych nagród w grudniu.