Prezes Zarządu PGG Tomasz Rogala z nagrodą Osobowość Roku w Dziedzinie Bezpieczeństwa

Tomasz Rogala prezes PGG uczestniczył w V edycji Konferencji PZU Risk Engineering Days 2017 zorganizowanej przez  PZU SA, wraz PZU LAB oraz TUW PZUW. Jak co roku uczestniczyli w niej przedstawicieli największych polskich firm, środowisk naukowych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polskiego przemysłu oraz ubezpieczeń. W ramach RED wręczone zostały wyróżnienia, Prezes Zarządu PGG Tomasz Rogala otrzymał nagrodę Osobowość Roku w Dziedzinie Bezpieczeństwa. 

Uczestnicy RED 2017 zgodnie przyznali, że w dobie dzisiejszych zagrożeń musimy stosować holistyczne podejście do bezpieczeństwa przedsiębiorstw, w którym kultura organizacyjna odgrywa zasadniczą rolę. We wszystkich definicjach kultury organizacyjnej mówimy o określonym zestawie wartości, postaw czy zachowań. Prezes Tomasz Rogala podkreślił, że w Polskiej Grupie Górniczej  powołano w tym roku organ wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich - radę naukowo-techniczną. - Na comiesięcznych spotkaniach prezentowane są kolejne jednostki spółki - pokazuje się tam m.in. zagrożenia - powiedział Tomasz Rogala.  Podkreślił także rolę kadry kierowniczej w budowie kultury organizacyjnej. Zdaniem prezesa Tomasza Rogali to właśnie kadra kierownicza tworzy i przekazuje wartości, którym organizacja hołduje, dlatego ta rola jest kluczowa. 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii  pozwalających na przewidywanie awarii maszyn, zmniejszenie ryzyka przestoju zakładów produkcyjnych, budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, ochrona firm przed atakami hackerskimi, kreowanie polityki cyberbezpieczeństwa – są to zagadnienia bliskie każdemu nowoczesnemu przedsiębiorcy.  Eksperci uczestniczący w Konferencji PZU Risk Engineering Days 2017 wymienili się swoimi doświadczeniami podczas paneli dyskusyjnych podzielonych na trzy bloki tematyczne.