Ruch Bielszowice: Samozagrzanie węgla bez istotnego wpływu na wydobycie

W niedzielę 8 października br., w kopalni zespolonej Ruda Ruch Bielszowice w chodniku 11’z w pokładzie 405/1 zaistniał pożar endogeniczny. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, nie było też konieczności ewakuacji załogi. W akcji zabezpieczającej uczestniczą zastępy ratowników KWK Ruda, a także z Okręgowej i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Akcję nadzoruje OUG w Gliwicach.

Według opinii Zespołu ds. Zagrożeń w KWK Ruda Ruch Bielszowice, w skład którego wchodzą naukowcy z GIG oraz AGH doszło do samozagrzania się węgla w płocie węglowym oddzielającym chodnik od zrobów sąsiedniej ściany i pożaru szczelinowego. Na przebieg zdarzenia i wzrost zagrożenia pożarowego mogły mieć wpływ występujące w ostatnim czasie gwałtowne skoki ciśnienia atmosferycznego.

Akcja pożarowa nie będzie miała istotnego wpływu na poziom wydobycia kopalni w 2017 roku.