Prezes PGG Tomasz Rogala na Kongresie Nowego Przemysłu

W środę 11 października br., rozpoczął się w Warszawie  XIV Kongres Nowego Przemysłu, który otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski. Szef resortu energii w przemówieniu inauguracyjnym przedstawił stan kluczowych negocjacji z Komisja Europejską - jak podkreślił -  rozmowy są bliskie finału i mamy szanse na korzystne dla polskiej energetyki rozstrzygnięcia dotyczące emisji CO2 i rynku mocy. -  Deklaracje rządu i Ministerstwa Energii są jednoznaczne. Wobec potrzeb energetycznych kraju nie ma możliwości zmniejszenia wydobycia węgla - zaznaczył  minister Tchórzewski. 

W sesji otwarcia pt.  "Polityka energetyczna Polski” udział wziął prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Eksperci dyskutowali o udziale węgla w polskim miksie energetycznym w perspektywie 2050 roku. - Nie ma sporów co do tego, że nastąpi dywersyfikacja nośników energii, ale odchodzenie od paliw stałych nie jest procesem łatwym i szybkim, bo np. w Niemczech nadal zużywa się ok. 100 mln ton węgla rocznie. Dla nas istotne jest to co przewidują nasi klienci w swoich programach inwestycyjnych, bo musimy znać długoterminowy poziom zapotrzebowania na nasz produkt – stwierdził Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.