Spotkanie Ministerstwa Energii z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W Ministerstwie Energii 12 października 2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące unijnego Projektu Wsparcia Regionów Górniczych. Posiedzeniu przewodniczył Juraj Nociar, szef gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Maroš’a, Šefčovič’a. Stronę polską reprezentował wicemnister energii Grzegorz Tobiszowski. W spotkaniu wziął również udział wicemnister Michał Kurtyka, przedstawiciele Departamentu Górnictwa ME, administracji rządowej, władz regionalnych i lokalnych Śląska oraz strona społeczna.

Na spotkaniu zaprezentowano Program Wsparcia Regionów Górniczych KE, który bazuje na funduszach europejskich, dostępnych instrumentach finansowych i pomocy technicznej w zakresie sektorów energii, klimatu, środowiska i transportu. Prace będą koordynowane przez Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej, w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii pod politycznym nadzorem Wiceprzewodniczącego KE Maroš’a Šefčovič’a i we współpracy z 10 Dyrekcjami Generalnymi Komisji.

Polska będzie trzecim państwem, w którym organizowane jest spotkanie w sprawie Programu Wsparcia Regionów Górniczych (po Czechach i Słowacji). Drugie spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w tej formule jest planowane w pierwszym kwartale 2018 r. w Katowicach.

***

Idea zapoczątkowana przez KE programu wsparcia dla regionów górniczych wynika z dokumentów:

  • „Rodzime złoża w transformacji energetyki UE” Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 maja 2016r.
  • „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków” Komisji Europejskiej z dnia 30 listopada 2016 r.  

Zgodnie z treścią powyższych dokumentów, ideą działania jest pomoc Komisji Europejskiej dla regionów górniczych w dwóch wymiarach:

  • restrukturyzacji regionów górniczych w których zaprzestano wydobycia węgla (pod kątem infrastrukturalnym i społecznym),
  • prac badawczo – rozwojowych dotyczących czystych technologii węglowych, alternatywnych form eksploatacji węgla oraz wykorzystywania i magazynowania CO2.