Studia doktoranckie w Głównym Instytucie Górnictwa dla pracowników PGG

Polska Grupa Górnicza zawarła porozumienie z Głównym  Instytutu Górnictwa w celu podjęcia  współpracy w zakresie studiów doktoranckich dla naszej kadry inżynieryjno-technicznej. To pierwsze tego typu studia doktoranckie w branży górniczej w Polsce. W ramach tej współpracy 20 naszych inżynierów otworzy przewody doktorskie celem przeprowadzenie doktoratów wdrożeniowych, których wdrożenie przysporzy wiele korzyści w zakresie innowacji górniczych. Studia będą realizowane  zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Naukową programem. Studia doktoranckie prowadzone będą w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, i realizowane w oparciu o wspomniany Program Ramowy oraz opracowania projektowe, konstrukcyjne i technologiczne pochodzące z kopalń PGG.

Taki tryb współpracy pozwoli na wypracowanie rozwiązań naukowo-technicznych w zakresie zagrożeń naturalnych, mechaniki górotworu, bezpieczeństwa pracy, wpływu eksploatacji na powierzchnię. Podjęte też zostaną aspekty organizacyjne oraz rozwiązania techniczne i technologiczne.

Dzięki takiej współpracy GIG-u i PGG chcemy stać się firmą rozwijającą innowacyjność, która wdrożona w naszych kopalniach pozwoli stać się firmą nowoczesną, mającą dobrze wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną a zarazem naukową.

Po zakończeniu, obronie prac i uzyskaniu tytułów naukowych nasi doktoranci będą mogli liczyć na nagrodę i możliwość wykorzystania swojej wiedzy i wypracowanych rozwiązań w praktyce i codziennej pracy na rzecz i dla dobra Polskiej Grupy Górniczej, która pretenduje do miana firmy uczącej i innowacyjnej.

Podczas uroczystości inauguracji studiów doktoranckich w Głównym Instytucie Górnictwa indeksy doktorantom wręczyli prezes PGG Tomasz Rogala, wiceprezes PGG ds. produkcji oraz naczelny dyrektor GIG Stanisław Prusek.

Prezes PGG Tomasz Rogala powiedział podczas inauguracji: Spotykając się z dyrektorami, naczelnymi nie jestem zasypywany różngo rodzaju projektami, inicjatywami, z których można wybrać te do wdrożenia. I to jest obecnie nasz największy problem. A w dzisiejszych przedsiębiorstwach to z dołu płynął rozwiązania poszczególnych problemów.   Chciałbym, abyście stali się Państwo inicjatorami procesów zmian w naszej firmie, abyście byli źródłem różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań. To Państwo tworzą to przedsiębiorstwo. I przy wszystkich rozważaniach, dywagacjach, jak długo będzie  istniało jeszcze górnictwo,  moja opinia brzmi : tak długo jak będziecie państwo kreatywni. Życzę państwu, abyście stali się liderami zmian, autorami projektów, które poprawiają przedsiębiorstwo, poprawiają warunki życia.

Głos następnie zabrał naczelny dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek. - Ta edycja studiów doktoranckich jest specjalnie dedykowana pracownikom PGG. Połączenie praktyki górniczej z pracą naukową nad nowymi rozwiązaniami, to  bardzo  dobry pomysł na rozwiązanie konkretnych problemów występujących w kopalniach, powiedział  prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, Naczelny Dyrektor GIG. W tym przypadku stopień naukowy doktora to nie tylko kolejny szczebel w karierze pracownika, ale sposób na pobudzenie innowacyjności i opracowanie nowych, efektywnych rozwiązań, służących poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa.