Komunikat spółki

23 października br., odbyło się spotkanie zespołu monitorującego w Polskiej Grupie Górniczej. Zespół pozytywnie ocenił sytuację spółki za III kwartał br. Zdaniem członków zespołu, wynik finansowy jest dobry. Następne spotkanie zespołu odbędzie się w listopadzie br. Jego celem będzie ocena sytuacji spółki za październik i prognoz dotyczących listopada i grudnia oraz realizacja zapisów porozumienia z 19 kwietnia 2016  roku.