Wypadek w kopalni Ruda

We wtorek 7 listopada br., w KWK Ruda ruch Pokój doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmiertelnych obrażeń doznał 34-letni górnik. Do wypadku doszło o godz. 18.30 w ścianie 146, pokład 414/2 na poziomie 600 metrów. Podczas rozbijania brył węgla nagromadzonych w rejonie wysypu przenośnika zgrzebłowego ścianowego pracownik poślizgnął się i stracił równowagę. W wyniku tego łańcuch przenośnika pochwycił nogę pracownika, która została dociśnięta do kadłuba napędu przenośnika. Natychmiast przystąpiono na akcji ratowniczej. Pracownik został przewieziony karetką do Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej, gdzie niestety pomimo wysiłków lekarzy zmarł.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz dyrekcja kopalni Ruda składają rodzinie zmarłego górnika wyrazy głębokiego współczucia.