Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach

Rada Nadzorcza Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karolinki 1 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicachogłoszenie do pobrania poniżej