Komunikat Polskiej Grupy Górniczej

Sytuacja Polskiej Grupy Górniczej jest stabilna, spółka wypracowuje zysk, ale proces restrukturyzacji jeszcze się nie zakończył. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz jego zastępca Grzegorz Tobiszowski wzięli udział w spotkaniu zespołu monitorującego w PGG.

Zespół składa się z przedstawicieli resortu energii, zarządu spółki oraz związków zawodowych.

Podczas dzisiejszego spotkania głównymi tematami były wyniki finansowe spółki.

Zespół monitorujący pozytywnie ocenił restrukturyzację PGG. Spółka wypracuje na koniec tego roku dodatni wynik finansowy. W związku z wypracowanym zyskiem, na podstawie porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku ulegnie odwieszeniu 30% zawieszonej nagrody rocznej.

Strona społeczna z zadowoleniem przyjęła także informację o uregulowaniu kwestii związanej z prawem do bezpłatnego węgla. W sumie wpłynęło 236 tysięcy wniosków, do tej pory zweryfikowano ponad 168 tysięcy. Prawdopodobnie część uprawnionych pieniądze otrzyma przed świętami Bożego Narodzenia, niewykluczone, że niektórzy otrzymają świadczenie jeszcze przed Barbórką.

W spółkach węglowych otwarte będą jeszcze punkty, w których będzie można złożyć odwołanie lub korektę wniosków o rekompensatę.