IV Polski Kongres Górniczy - sesja plenarna pod patronatem Polskiej Grupy Górniczej

Za nami pierwszy dzień IV Polskiego Kongresu Górniczego, który rozpoczął się 20 listopada w  Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sesji plenarnej  pod hasłem :  „Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju" patronowała Polska Grupa Górnicza.  

Swoje referaty wygłosili m.in. prezes PGG Tomasz Rogala, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Orion Jędrysek, Henryk Paszcza,  dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, ludzie nauki oraz przedstawiciele spółek górniczych.

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala w swoim przemówieniu podkreślił, że strategicznym wyzwaniem programu rozwoju spółki jest poprawa efektywności pozyskiwania węgla.

– Selektywna eksploatacja, nowoczesny sprzęt, kompetencje pracowników, jakość produktu –to filary rozwoju Polskiej Grupy Górniczej, jakie przedstawił prezes zarządu PGG podczas sesji plenarnej IV Kongresu Górniczego w Krakowie.

Produkcja ma opierać się  o pokłady zawierające wysokiej jakości węgiel. Wydobycie będzie prowadzone również z filarów ochronnych i parcel o nieregularnych kształtach systemami chodników eksploatacyjnych. Rozpoznanie złoża będzie prowadzone z wykorzystaniem otworów kierunkowych oraz prześwietleń geofizycznych. Spółka zamierza wydać na te cele w latach 2018-2020 ok. 50 mln złotych.

Unifikacja  maszyn i urządzeń  ograniczy koszty produkcji poprzez efektywne wykorzystanie majątku. Ma temu towarzyszyć standaryzacja parametrów technicznych maszyn i urządzeń, dostawa sprzętu w ramach postępowań zagregowanych, systematyczna wymiana parku maszynowego. Spółka stawia także na rozwój systemów monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń. Na ten cel PGG planuje nakłady w wysokości 500 mln złotych w latach 2018-2020.

Wzrost kompetencji pracowników jest kolejnym filarem rozwoju Polskiej Grupy Górniczej.   Spóła zawarła porozumienie z Głównym  Instytutem Górnictwa w  celu podjęcia  współpracy w zakresie studiów doktoranckich dla  kadry inżynieryjno-technicznej. To pierwsze tego typu studia doktoranckie w branży górniczej w Polsce. W ramach tej współpracy 20. naszych inżynierów otworzyło przewody doktorskie celem przeprowadzenia doktoratów wdrożeniowych, których wprowadzenie w życie  przysporzy wiele korzyści w zakresie innowacji górniczych. PGG w ramach współpracy z Politechniką Śląską prowadzi  program stypendialny dla studentów dający gwarancję zatrudnienia.  We współpracy z PZU Lab spółka wprowadziła program  mapowania punktów krytycznych i wypracowania metod zarządczych w zakresie wczesnego reagowania. Spółka na te cele przeznaczy kwotę – 20 mln złotych.

***

W ramach Polskiego Kongresu Górniczego odbędą się w sumie 22 sesje tematyczne, na które zgłoszono prawie 300 wystąpień i referatów. Kongresowi będą towarzyszyły trzy sesje satelitarne w kopalniach Bochnia, Czatkowice i Piast-Ziemowit oraz dwa warsztaty szkoleniowe.