„Górnictwo, historia  i teraźniejszość" - wystawa w gmachu Sejmu RP

W gmachu Sejmu RP  22  listopada odbyło się otwarcie wystawy  „Górnictwo, historia  i teraźniejszość”, którą przygotowała  Polska Grupa Górnicza z inicjatywy posła Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Gonciarza. W inauguracji udział wzięli minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala oraz śląscy parlamentarzyści.

Otwarcia wystawy dokonał szef resortu energii K. Tchórzewski - Ta ekspozycja  jest bardzo istotna.  O górnictwie słyszymy wiele ,ale najważniejszym o czym musimy pamiętać jest to,  że dzisiaj  83% energii elektrycznej produkujemy właśnie z węgla.  Otwierana dzisiaj wystawa jest bardzo ważna również z tego względu, że ukazuje jak wygląda organizacja pracy w górnictwie, jakie są zagrożenia, w jakich warunkach ludzie pracują i jak bardzo zmienił się ten przemysł na przestrzeni lat. Warto docenić to, co górnictwo robi dla Polski – powiedział podczas inauguracji minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Słowa uznania w kierunku górników skierował w liście marszałek sejmu Marek Kuchciński - Sektor wydobywczy  pozostaje ważną gałęzią naszej narodowej gospodarki, wydobycie węgla kamiennego warunkuje bezpieczeństwo energetyczne całego kraju. Przedstawiona ekspozycja przypomina nam o długiej tradycji wydobywania tego cennego surowca.   Z górniczych wartości wszyscy możemy czerpać pouczające lekcje solidarności i zaufania.  W tym przed barbórkowym czasie składam wam najlepsze życzenia, aby wasz codzienny wysiłek był źródłem satysfakcji. Przyjmijcie życzenia spokojnej i bezpiecznej pracy – napisał w liście marszałek sejmu M. Kuchciński.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że  wystawa ta przybliża nam jak wyglądał trud górniczej pracy kiedyś i dziś oraz  jakie stoją przed nami wyzwania.  - Po okresie trudnych lat kiedy to pojawiały się pytania, które kopalnie pozostaną czynne oraz jaki będzie sektor górniczy i jego kondycja. Dzisiaj już to wiemy, jesteśmy po rozmowach na Śląsku – PGG zakończy ten rok z wynikiem dodatnim. Dzisiaj ukazujemy historię, teraźniejszość i przyszłości sektora, który  znów zaczyna pełnić istotną rolę zaplecza energetycznego Polski.  Dziękuję prezesowi Tomaszowi Rogali oraz posłowi Jarosławowi Gonciarzowi za zainicjowanie tej ekspozycji jak również marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu za wyrażenie aprobaty dla tej wystawy – powiedział wiceszef resortu energii G. Tobiszowski.

Tomasz Rogala prezes Polskiej Grupy Górniczej otwierając ekspozycję powiedział do przybyłych -   Poprzez  tą wystawę chcemy państwu pokazać jak ogromny postęp technologiczny zaistniał w polskim przemyśle wydobywczym. Zmieniamy się dla państwa, zmieniamy się po to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Życzę Państwu pozytywnych wrażeń i refleksji z tej wystawy. I prosimy zwrócić uwagę na to, że 10  miliardów złotych przypływów rocznych generuje PGG;  to nie tylko 200 tyś. miejsc pracy naszych pracowników  oraz firm współpracujących z nami, ale to również aktywny udział w rozwoju naszego kraju.

W tym około barbórkowym czasie chcemy  zaprezentować wszystkim zainteresowanym  jak bardzo zmieniło się polskie górnictwo.  Wystawa stara się w niezwykle skrótowej i w atrakcyjnej wizualnie formie ukazać historie i przemiany górnictwa. Przekaz oparty jest na dwóch modułach – kontraście dawnych i nowych form wydobycia oraz swoistej osi czasu ukazującej przemiany i rozwój tej gałęzi przemysłu. Ekspozycja prezentuje  jak  nowatorskie górnictwo jest dzisiaj : nowoczesne kombajny i dyspozytornie, innowacyjne stacje odmetanowania i laboratoria.  Wystawa pokazuje zwiedzającym, że górnictwo to nie tylko dół kopalni ale szereg nowatorskich rozwiązań, które na bieżąco wdrażane są również w naszej spółce. Odbiór wystawy był bardzo pozytywny, parlamentarzyści z zainteresowaniem oglądali ekspozycję. W dniu otwarcia oprócz śląskich posłanek i posłów wystawę podziwiali parlamentarzyści z innych okręgów, jak również m. in minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, rzeczniczka prasowa Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, marszałek senior Kornel Morawiecki oraz  Paweł Kukiz przewodniczący Kukiz 15'.

Ekspozycja ma  charakter mobilny i będzie ją można zobaczyć również w innych lokalizacjach.

Realizacją wystawy zajęło się Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.