Pracownicy KWK Ruda wyróżnieni w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11 grudnia w Ministerstwie Rodziny, pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Głównym organizatorem było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udział w wydarzeniu wzięła minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska. Pracownicy KWK Ruda w składzie Michał Piecha – dyrektor kopalni, Jarosław Wysota, Mariusz Szyguła oraz Mirosław Tompalski otrzymali wyróżnienie w kategorii:  rozwiązania techniczne i organizacyjne za opracowanie pt.: System animowanej prezentacji rozpływu powietrza oraz monitorowania zagrożeń naturalnych w wyrobiskach górniczych BRYZA.  

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także prac naukowo-badawczych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

Minister Rafalska zauważyła, że w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy następują pozytywne zmiany. „Budujące jest dla nas to, że w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy następują systematycznie pozytywne zmiany. I to nie tylko w zakresie wdrażania konkretnych rozwiązań na rzecz poprawy warunków, lecz także w sferze zmian świadomości kształtowania kultury bezpieczeństwa” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Minister Elżbieta Rafalska dodała, że w środowisku pracy to człowiek jest najważniejszy. „Pamiętając, że w środowisku pracy człowiek jest najważniejszy, pamiętajmy też – i tu zwracam się do pracodawców – że inwestowanie w poprawę bezpieczeństwa pracy ma oprócz wymiaru społecznego, także wymiar ekonomiczny”. – dodała minister Rafalska.

W konkursie przyznawane były nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku - również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

System Bryza opracowany przez pracowników KWK Ruda pozwala na wprowadzenie nowych technologii w zakresie wizualizacji, których brakowało w dotychczasowych funkcjonujących systemach monitorujących. Rozwiązania wypracowane przez specjalistów z kopalni Ruda są pionierskim opracowaniem, który nie był dotychczas dostępny. 
System umożliwia wizualizację procesów technologicznych i stan gazometrii automatycznej oraz dodatkowo wyposażony został w unikatowe, oryginalne rozwiązania, takie jak: animowana, ruchoma prezentacja rozpływu powietrza w wyrobiskach górniczych; animowana, ruchoma prezentacja procesów technologicznych; wyznaczanie strefy zagrożenia pożarowego z dowolnego miejsca na dole kopalni łącznie z wyświetlaniem pomiarów z czujników gazometrii automatycznej; możliwość automatycznego wyznaczania posterunków obstawy w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej; wprowadzanie zmian w systemie rozpływu powietrza online w trakcie bieżącej obserwacji danego rejonu; prezentacja stanu zajętości systemów łączności; nanoszenie notatek graficznych bezpośrednio na wyświetlonym rysunku (online).