Układ zbiorowy jak konstytucja

- Uproszczenie systemu wynagrodzeń, ujednolicenie uregulowań oraz budowa ścieżki kariery zawodowej to najważniejsze zagadnienia nad którymi musimy popracować. W obecnym funduszu wynagrodzeń jest dużo przywilejów, dodatków. Trzeba ten system ujednolicić. Dzisiejsze nasze spotkanie może rozpocząć ogólnokrajową dyskusję na temat układów zbiorowych pracy  – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w czasie konferencji „Układ zbiorowy pracy w warunkach nowoczesnej gospodarki”, która odbyła się we wtorek, 19 grudnia, w Katowicach w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

W konferencji wzięli udział  prezesi spółek węglowych, liderzy związków zawodowych, przedstawiciele środowiska naukowego oraz eksperci zajmujący się systemami wynagradzania.
Prezes Zarządu PGG Tomasz Rogala otwierając konferencję powiedział: - Zależność  między kompetencjami  pracowników ich  zaangażowaniem w pracę,  identyfikacją z zakładem a optymalnym  wykorzystaniem kapitału przedsiębiorstwa  jest dzisiaj bardzo silna i bardzo widoczna. Wymaga zatem dyskusji  jak powinno być skonstruowane prawo, jakie mechanizmy zabezpieczające powinny być dla pracowników a jakie dla pracodawców, wreszcie jakie powinny być mechanizmy motywacyjne.  Jesteśmy przekonani, że dzisiejsza dyskusja i państwa opinie  pozwolą na interesujące ujęcie tej problematyki .
W czasie konferencji głos zabrał m.in. lider śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz, który stwierdził, że na tym samym stanowisku pracy powinno obowiązywać takie samo wynagrodzenie. Dodał, że układ zbiorowy powinien być dla przedsiębiorstwa jak konstytucja.
Podobnego zdania był prof. Michał Seweryński z Uniwersytetu Łódzkiego. Przyznał, że układ zbiorowy pracy jest źródłem prawa i nie może on pogarszać warunków pracy.  - W bardzo wielu zakładach pracy, nie ma  związków zawodowych a wtedy nie ma też układów zbiorowych pracy. Na dodatek prawo powiada, że związek musi liczyć co najmniej 10 osób a przecież mamy wiele małych przedsiębiorstw.
Koncepcje pozapłacowych świadczeń pracowniczych w układach zbiorowych pracy przedstawiła Małgorzata Szczęsny z Centrum Badawczego Społecznego Dialogu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencja zakończyła  się panelem dyskusyjnym, w którym udział wzięli prezes PGG Tomasz Rogala, wiceprezes JSW Artur Wojtków, prezes LW Bogdanka Krzysztof Szlaga, prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek oraz Jarosław Grzesik, Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, Jerzy Demski, Przewodniczący Krajowej Komisji Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Bogusław Ziętek, Przewodniczący Rady Krajowej WZZ Sierpień 80, Dariusz Potyrała, Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce