Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod pomnikiem poległych górników KWK „Wujek”

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Katowicach zorganizowanej w celu prezentacji  Programu dla Śląska złożył kwiaty pod  Krzyżem-Pomnikiem Poległych Górników KWK „Wujek”. Premier interesował się sytuacją rodzin zamordowanych górników oraz losami uczestników strajku i pacyfikacji kopalni „Wujek”. Premiera przed pomnikiem poległych górników przywitali Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, Michał Paprotny, dyrektor kopalni Wujek-Śląsk, Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci KWK "Wujek oraz Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Premier Mateusz Morawiecki otrzymał dwa prezenty: książkę Wujek 81, którą wręczył jej autor Robert Ciupa, oraz - z rąk prezesa PGG Tomasza Rogali - węglową miniaturę stojącego przy kopalni pomnika – krzyża.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w prezentacji Programu dla Śląska. Premier zapowiedział inwestycje sięgające 40 mld zł. Będą to m.in. nowe inwestycje w wydobycie węgla - koksowego i energetycznego, modernizacja bloków energetycznych i budowa nowych, produkcja wodoru i węgli filtrujących oraz inwestycje kolejowe i drogowe.

- Nie możemy i nie chcemy zostawić ziemi województwa śląskiego samej sobie. Program dla Śląska leży mi szczególnie na sercu. To ziemia, która była bardzo ważna dla historii Polski. To dzięki węglowi rozwijał się polski przemysł - mówił premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając najważniejsze założenia programu.

Sześć wskazanych w programie szczegółowych celów rozwojowych to: wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce, a także poprawa warunków rozwojowych miast.

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii  zwracał uwagę na to, że to dokument historyczny ale jednocześnie otwarty ponieważ umożliwia reagowanie na to co się będzie działo w życiu gospodarczym.  Program dla Śląska to dokument historyczny, umocowany w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co daje pewność, że będzie skutecznie realizowany.

Dokument zawiera m.in. 73 przedsięwzięcia kluczowe o wartości co najmniej 40 mld zł, a także kolejne przedsięwzięcia na ok. 5 mld zł.

Jerzy Kwieciński wiceminister rozwoju mówił, że „Program dla Śląska” w całości będzie realizowany przez rząd z partnerami w regionie i będzie sukcesywnie rozszerzany o nowe ważne projekty. Zawiera on także spory pakiet rozwiązań dla górnictwa.

Przewiduje m.in. budowę - odtworzenie kopalni węgla energetycznego. Program zakłada, że nowa kopalnia zapewniłaby dostawy węgla do nowej elektrowni na poziomie ok. 2 mln ton węgla rocznie i wiązałaby się z powstaniem 2 tys. nowych miejsc pracy.

*

Program przewiduje "budowę - odtworzenie kopalń węgla energetycznego". Górnośląskie Zagłębie Węglowe dysponuje zasobami węgla stanowiącymi ok. 80 proc. polskich zasobów węgla. Lokalizacja nowej kopalni węgla energetycznego w tym zagłębiu jest zatem jak najbardziej wskazana. Nowa kopalnia zapewniłaby dostawy węgla do nowej elektrowni na poziomie ok. 2,0 mln ton węgla rocznie. Inwestycja wiązałaby się z powstaniem ok. 2000 nowych miejsc pracy - czytamy w Programie. Według Programu inwestycja kosztowałaby ok. 5 mld zł. 

*

Jednym z najważniejszych zagadnień Programu dla Śląska jest "budowa - odtworzenie kopalni węgla koksowego". Według Programu, prognozowane koszty inwestycji kształtują się na poziomie 1,8 mld zł. Zwrot zainwestowanych środków nie powinien przekroczyć pięciu lat.  Realizacja projektu odbudowy kopalni węgla koksowego zostanie sfinansowania częściowo ze środków własnych jednej z działających na Śląsku spółek węglowych, a częściowo z innych źródeł (kapitał prywatny, zarówno krajowy, jak i zagraniczny).