Współpraca PGG ze szkołami górniczymi

W siedzibie PGG 16 stycznia br. wiceprezes  Polskiej Grupy Górniczej ds. pracowniczych Jerzy Janczewski spotkał się  z  dyrektorami szkół górniczych z województwa śląskiego. Tematem  przewodnim były   nabory uczniów  na rok szkolny 2018 / 2019 prowadzone przez  placówki oświatowe  oraz planowane przez szkoły kierunki kształcenia. Wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski podkreślił, że wszyscy uczniowie klas górniczych  ze szkół posiadających stosowną umowę o gwarancji zatrudnienia otrzymają pracę w Polskiej Grupie Górniczej. Dyrektorzy szkół z Katowic, Mysłowic, Gliwic, Rudy Śląskiej, Lędzin, Łazisk Górnych, Rybnika, Radlina i Wodzisława Śl. przedstawili jak wygląda sytuacja w ich placówkach i jakie mają plany na nadchodzący rok szkolny.

Na spotkaniu obecny był również dziekan Wydziału Geologii i Górnictwa Politechniki Śląskiej prof. Franciszek Plewa, który omówił zasady  współpracy PGG z uczelnią. Wspomnieć tu należy  o płatnych praktykach dla studentów Politechniki Śląskiej organizowanych w kopalniach.

Współpraca Kompani Węglowej S.A., a teraz Polskiej Grupy Górniczej z organami prowadzącymi szkoły  górnicze (prezydentami miast, starostami powiatów, wójtami gmin), ma wieloletnią tradycję, bo nawiązano ją już w roku 2004. Na przestrzeni 10 lat – do roku 2014 udzielono 8416 gwarancji zatrudnienia dla uczniów szkół zawodowych i techników.

W roku 2015 w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki, Kompania Węglowa S.A. zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów podejmujących naukę w szkołach objętych porozumieniami o współpracy, ale w dalszym ciągu czyniła starania, by wywiązać się ze zobowiązań wobec uczniów posiadających wcześniej udzielone gwarancje zatrudnienia. Przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i z uwzględnieniem założeń Planu Techniczno – Ekonomicznego. Zaznaczyć należy, że w tym zakresie wypełnione zostały wszystkie zobowiązania Spółki.

W  2014 roku Kompania Węglowa S.A. po raz ostatni udzieliła gwarancji zatrudnienia dla 369 uczniów techników. Uczniowie ci w bieżącym roku zakończą edukację i zostaną zatrudnieni (po spełnieniu warunków określonych w porozumieniach o współpracy)  w kopalniach wchodzących w struktury PGG, gdyż ta przejęła

Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy pracowników PGG widzimy potrzebę kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są  dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Wieloletnia współpraca w zakresie kształcenia zaowocowała doprecyzowaniem jej zasad zarówno w zakresie naboru uczniów, jak i przebiegu edukacji. Polska Grupa Górnicza widzi konieczność prowadzenia wspólnych działań – razem ze szkołami - mających na celu pozyskanie i wykształcenie uczniów, którzy w przyszłości mogą zasilić załogę kopalń wchodzących w struktury Spółki.

IMG_1072.JPG
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.