Warsztaty PZU LAB

W Polskiej Grupie Górniczej uruchomiony został program „Organizacja ucząca się”. W ramach tej inicjatywy spółka zaangażowana jest w szereg projektów służących wypracowaniu nowych rozwiązań technicznych jak i organizacyjnych oraz stałemu doskonaleniu naszej kadry pracowniczej. Chcemy jako nowoczesne przedsiębiorstwo być organizacją stale adoptującą się do zmiennych warunków (gospodarczych, rynkowych, naturalnych),   od których zależne jest funkcjonowanie spółki. Organizacja ucząca się potrafi identyfikować i eliminować błędy zaś  proces indywidualnego i grupowego doskonalenia się jest w niej ułatwiany i wspierany.

Projektem wiodącym w ramach  „Organizacji uczącej się” jest współpraca z PZU LAB, którego celem jest  opracowanie przez naszych inżynierów innowacyjnych rozwiązań minimalizujących  zdarzenia krytyczne, stwarzające zagrożenia dla pracowników i powodujących przerwy
w ciągłości procesu produkcyjnego.  

W minionym tygodniu zespół pracowników naszej firmy oraz PZU LAB spotkał się na warsztatach roboczych, w celu wymiany codziennych doświadczeń i identyfikowania problemów oraz wypracowania potencjalnych rozwiązań. Zespołowe uczenie się bowiem to nic innego jak wspólne rozwiązywanie problemów, zaś warunkiem koniecznym jest doskonały przepływ informacji.  W tym właśnie celu odbywają się cykliczne spotkania osób zaangażowanych w projekt PZU LAB.

Warsztaty prowadzone przez Andrzeja Sączka, dyrektora Biura Szkoleń i Rozwoju Kadr miały charakter interaktywnych, aktywizujących warsztatów i pozwalały każdemu uczestnikowi na przedstawienie swoich pomysłów. Na konkretnych przykładach zdarzeń występujących w kopalniach omówione zostały potencjalne metody działania. W ramach warsztatów przeprowadzone zostały również ćwiczenia z zasad przepływy informacji i komunikacji. Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy przedstawili wypracowane rozwiązania przedstawicielom Zarządu PGG wiceprezesom Piotrowi Bojarskiemu oraz Jerzemu Janczewskiemu.

Drugiego dnia warsztatów z nowoczesnymi rozwiązaniami zaprezentowały się  startupy, które pokazały innowacyjne rozwiązania między innymi z zakresu monitoringu pracy maszyn, analizy danych i  wczesnego wykrywania awarii.