Oświadczenie

W związku z artykułem red. Karoliny Bacy-Pogorzelskiej, który ukazał się 8 lutego br. w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Premier w końcu dowiedział się, że brakuje węgla”, Polska Grupa Górnicza oświadcza, że w tekście znalazły się nieprawdziwe informacje jakoby PGG nie zrealizowała kontraktu z ArcelorMittal Poland na dostawę około 1 mln ton węgla. Polska Grupa Górnicza oświadcza, że kontrakt z ArcelorMittal Poland zawarty na 2017 rok został zrealizowany. Spółka uzyskała w kontrakcie satysfakcjonujące ceny, w pełni odzwierciedlające sytuację na rynku.

PGG będzie domagać się od redakcji Dziennika Gazety Prawnej oraz red. Karoliny Bacy-Pogorzelskiej sprostowania nieprawdziwych informacji godzących w dobry wizerunek spółki. Jednocześnie Polska Grupa Górnicza protestuje przeciwko nierzetelności red. Karoliny Bacy-Pogorzelskiej, która nie zwróciła się do PGG z pytaniami dotyczącymi wspomnianego kontraktu.