Polska Grupa Górnicza laureatem konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencja Impressarium po raz VII przyznały nagrody w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania”.  W kategorii edukacja zwyciężyła Polska Grupa Górnicza za kompleksową ofertę edukacyjną, adresowaną do obecnych i potencjalnych pracowników „Organizacja ucząca się”.

„Organizacja ucząca się” to wspólny program realizowany przez PGG oraz PZU LAB. Wytypowana grupa inżynierów PGG ze wszystkich kopalń i ruchów we współpracy z ekspertami z PZU LAB prowadzi analizę zdarzeń niebezpiecznych i awarii w zakładach i kopalniach spółki. Celem programu jest monitorowania pracy maszyn i urządzeń, by umożliwić wczesne wykrywane i reagowanie na potencjalne zdarzenia krytyczne. Wszystkie nowatorskie rozwiązania, które zostaną opracowane w wyniku programu „Organizacja ucząca się” będą miały na celu podniesienie bezpieczeństwa pracowników.

Oprócz kategorii edukacja, kapituła konkursu  wyłoniła laureatów w kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, zdrowie oraz firma przyjazna niepełnosprawnym.

- Po raz pierwszy przyznawaliśmy wyróżnienia według nowej formuły - nie w konkretnych branżach, lecz za konkretne kategorie działań na rzecz pracowników.  Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. W kilku kategoriach o zwycięstwie decydowała minimalna liczba głosów. To doskonale obrazuje, że przedsiębiorcy, działający w Polsce, przywiązują coraz większą wagę do prowadzenia odpowiedzialnej polityki pracowniczej – powiedział Juliusz Bolek, Prezes Zarządu Impressarium.

Do prestiżowego  grona pracodawców godnych zaufania, oprócz Polskiej Grupy Górniczej (kategoria edukacja),  dołączyły także Mokate S.A. (kategoria programy stażowe), Pl2012+ (kategoria wolontariat), Grupa Mlekovita (kategoria motywacja), , PKO BP (kategoria zdrowie) oraz Poczta Polska (kategoria firma przyjazna niepełnosprawnym).

W obradach  jury, oprócz organizatorów, uczestniczyli przedstawiciele tak znanych i cenionych podmiotów jak:  Centrum im. Adama Smitha, Instytutu Biznesu, Instytutu Libertatis, Instytutu Staszica, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizator Forum Gospodarczego w Toruniu), Szkoły Głównej Handlowej, Warsaw Enterprise Institute, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Patronatu honorowego wydarzeniu udzieliły: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.