Pokażmy światu Barbórkę

W związku z kontynuacją prac nad przygotowaniem wniosku o wpisanie Barbórki na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prosimy wszystkich, dla których uroczystość ta jest ważnym wydarzeniem, o wypowiedzenie opinii na temat przygotowanego dokumentu.

Tekst wniosku, który został opracowany na podstawie konsultacji z depozytariuszami musi zostać zaakceptowany i podpisany przy jak najszerszym Państwa udziale. Dzięki temu pokażemy, że Barbórka ma znaczenie dla górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią  ( Kliknij, aby pobrać wniosek )  biorąc pod uwagę, że nie jest to dokument obszerny. Musi on jednak odzwierciedlać Państwa zaangażowanie w świętowanie tego dnia.

Wszelkie uwagi i uzupełnienia prosimy kierować na adres mailowy barborka@muzeumgornictwa.pl do 9 kwietnia br.

 

Jednocześnie wszystkich depozytariuszy, a więc świętujących Barbórki (uczestniczących i organizujących) zapraszamy 21 kwietnia o godzinie 11.00 na uroczyste spotkanie w Łaźni łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Wolności 410.

W jego trakcie odbędzie się dyskusja nad tekstem wniosku, w której wezmą udział Państwo oraz specjaliści zajmujący się dziedzictwem kulturowym. Wspólnie porozmawiamy o możliwościach ochrony Barbórki i jej upowszechnianiu.