PGG wsparła finansowo dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

"Dary Serca" przekazane przez PGG SA są bezcenne, gdyż wyrażają dobroć i chęć niesienia pomocy. Doceniamy ten Wielki Gest, dzięki któremu uśmiech na twarzy obdarowanego dziecka jest bezcenny. Jakie znaczące są zatem słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi” – napisali organizatorzy Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu, w liście skierowanym do Polskiej Grupy Górniczej. PGG postanowiła wesprzeć finansowo właśnie to przedsięwzięcie.

Dzięki ofiarności m.in. naszej firmy możliwa okazała się organizacja imprezy prozdrowotnej, skierowanej do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Organizatorzy podkreślają propagowanie wiedzy z zakresu oświaty zdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy oraz zdrowego stylu życia. 13 kwietnia w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu odbył się Regionalny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Drużyny biorące udział w konkursie rywalizowały również w konkurencjach sportowych. Małopolska Akademia Karate Tradycyjnego zaprezentowała szkolenie teoretyczne i praktyczne dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uczestnikami konkursu było 60 uczniów z 15 szkół specjalnych i integracyjnych z  Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Będzina i Zawiercia.