Komunikat Polskiej Grupy Górniczej

W dniu 13 kwietnia br., odbyła się druga tura mediacji w sprawie sporu zbiorowego w PGG. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. podjął rokowania ze stroną społeczną i na żądanie 10% wzrostu wynagrodzeń zaproponował rozwiązania, które skutkują ok. 6% wzrostem wynagrodzeń.

 

Przedstawiona propozycja przewiduje przeznaczenie na wynagrodzenia całego planowanego zysku na 2018 r. i wprowadza elementy motywacyjne do systemu wynagrodzeń.

Zarząd zawnioskował także o sporządzenie niezależnej ekspertyzy, mającej na celu określenie możliwych dla Spółki skutków finansowych i prawnych w przypadku realizacji propozycji złożonych przez stronę społeczną, w tym również wpływu na przebieg procesu restrukturyzacji. Organizacje związkowe nie zaakceptowały powyższej propozycji.

Zarząd przypomniał, że Polska Grupa Górnicza S.A. jest monitorowana przez Komisję Europejską. Koszty osobowe PGG to ok. 50 % wszystkich kosztów. Wszelkie działania w sposób trwały zwiększające ten obszar kosztowy, a których skutkiem mogłaby być utrata rentowności Spółki, stwarzają zagrożenie zwrotu uzyskanych środków inwestycyjnych. W konsekwencji powyższego konieczne mogłoby być przekazywanie kolejnych aktywów do SRK S.A.

Jednocześnie Zarząd PGG wyraził wolę kontynowania mediacji na spotkaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r.

logo.jpg