Spór zbiorowy w spółce zakończony

W poniedziałek 23 kwietnia br., zarząd PGG podpisał ze stroną społeczną porozumienie płacowe, które kończy spór zbiorowy w spółce. Ustalono, że od 1 kwietnia 2018 roku pracownicy PGG uprawnieni będą do otrzymywania dodatku do przepracowanej dniówki roboczej w następujących wysokościach:

 • pracownicy pod ziemią:
  • robotnicy w wyrobiskach - 32,00 zł./dn.
  • robotnicy pozostali pracownicy - 30,00 zł./dn.
  • stanowiska nierobotnicze (etat) w wyrobiskach - 32,00 zł./dn.
  • stanowiska nierobotnicze (etat) pozostali - 30,00 zł./dn.
 • pracownicy przeróbki mechanicznej węgla - 28,00 zł./dn.
 • pozostali pracownicy powierzchni:
  • robotnicy - 18,00 zł./dn.
  • stanowiska nierobotnicze (etat) - 18,00 zł./dn.

 

 

Dodatki nie będą wliczane do podstawy wymiaru, od której będą wyliczane: nagroda z okazji dnia górnika, dodatkowa nagroda roczna, tzw. – 14 pensja oraz nagroda jubileuszowa. Dzięki zawartemu porozumieniu, średnia płaca pracownika PGG w 2019 roku będzie wynosić 7223,39 PLN. Spółka przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ok. 280 mln zł w 2018 roku.

- Mając na uwadze osiągane przez spółkę wyniki, znaleźliśmy bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli jednocześnie sfinansować wzrost wynagrodzeń i nie zachwieje w żaden sposób procesem inwestycyjnym w Spółce – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.

Jednocześnie ustalono, że istnieje konieczność zracjonalizowania systemu wynagradzania w spółce, poprzez wprowadzenie elementów motywacyjnych, dążąc w pierwszej kolejności do wyróżnienia pracowników kopalń PGG, które realizują nałożone zadania. Dodatkowa nagroda roczna, tzw. „14-ta pensja” w 2019 roku została podzielona na dwie części. Pierwsza część, 85 proc. nagrody jest gwarantowana, a druga część (od 0 do 30 proc. nagrody) będzie uzależniona od stopnia wykonywania planów wydobywczych przez kopalnie.