W podziękowaniu strażakom

Polska Grupa Górnicza jest jednym z fundatorów sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. 23 maja na placu Jana Pawła II odbyła uroczystość nadania sztandaru połączona z obchodami Dnia Strażaka. Wcześniej, w kościele pw. św. Pawła Apostoła została odprawiona msza św. w intencji strażaków i pracowników Komendy. Rudzka komenda otrzymała również Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia oraz wyróżnienia.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, prowadzona w akompaniamencie „Warszawianki” zagranej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej z Nowego Sącza.  W uroczystości wzięli udział m.in. Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, Tomasz Rogala prezes PGG oraz Jerzy Janczewski wiceprezes PGG ds. pracowniczych.
Nadanie i ufundowanie sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskie jest wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za pracę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego miasta i całego regionu. Komitet Społeczny Ufundowania Sztandaru w składzie którego znalazł się m.in. wiceminister Grzegorz Tobiszowski,  uznał, ze rudzka straż  pożarna „zasługuje na niego za wieloletnią służbę, poświecenie i ofiarność  w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców”.

*
Ochrona przeciwpożarowa na obszarze Rudy Śląskiej ma wielusetletnią tradycję, natomiast za symboliczny początek zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej na tych terenach można uznać rok 1822. W 1958 roku powołano do życia Miejską Komendę Straży Pożarnych. Po utworzeniu w 1992 roku Państwowej Straży Pożarnej, w Rudzie Śląskiej została utworzona Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej (od 1999 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) oraz 2 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze: nr 1 w dzielnicy Wirek, oraz nr 2 w dzielnicy Orzegów.