Komunikat PGG

Polska Grupa Górnicza S.A. (dalej: spółka) informuje, że podjęto decyzję o regulowaniu zobowiązań z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment od dnia 01 września 2018 roku.

Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość regulowania faktur z wykorzystaniem mechanizmu przed upływem wyznaczonego powyżej terminu.

Podstawa prawna: Art. 108a ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 roku.