Rola węgla w dostarczaniu taniej i czystej energii

W poniedziałek, 9 lipca 2018 r., Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego (EURACOAL) wzięło udział w debacie w Parlamencie Europejskim na temat przystępnej cenowo i czystej energii, której dostarczenie jest 7. celem ONZ Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (UN Sustainable Development Goal No. 7).  

Debata została zorganizowana w ramach Europejskiego Forum  Energii (European Energy Forum), któremu przewodniczy eurodeputowany prof. Jerzy Buzek.

W dyskusji udział wzięli m.in.: Tomasz Rogala, prezydent EURACOAL i prezes Polskiej Grupy Górniczej, Michał Drabik (UNECE – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Ekonomiczna Komisja dla Europy),  Haitze Siemers (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii) oraz  Hervé Martin ( Komisja Europejska  Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji). Uczestnicy debaty dyskutowali na temat roli węgla w dostarczaniu czystej i taniej  energii.  Wszyscy zgodnie   przyznali, że węgiel    będzie nadal ważnym źródłem energii na całym świecie  podczas transformacji energetycznej.

W swojej prezentacji prezydent EURACOAL Tomasz Rogala wskazał, że nie wszystkie państwa członkowskie UE mogą sobie pozwolić na wyższe koszty transformacji energetycznej, a szczególnie te, które mają dostęp do niedrogiego węgla. Prezes PGG podkreślił potrzebę kontynuowania prac nad czystymi technologiami węglowymi, ponieważ węgiel będzie nadal potrzebny w europejskim miksie energetycznym przez następne  dziesięciolecia.

Prezes Tomasz Rogala  zaznaczył, że bardzo ważne jest, aby przeznaczyć  więcej czasu na transformację gospodarczą, aby uniknąć sytuacji, w której zamknęlibyśmy  lokalny przemysł wydobywczy i przenieśli miejsca pracy poza Unię Europejską,  zachowując przy tym negatywny wpływ na klimat  korzystając z węgla  importowanego.  Prezydent EURACOAL zwrócił  także uwagę, że w 2017 roku, aby zaspokoić popyt na węgiel, UE sprowadziła 173 miliony ton tego surowca. Jeśli przełożymy to na utracone miejsca pracy, otrzymujemy liczbę około 700 tysięcy miejsc prac (wartych 13 miliardów euro rocznie). Co oznacza, że przekazaliśmy 13 miliardów euro gotówki poza UE i wyeliminowaliśmy 700 tysięcy miejsc z rynku pracy.

Kilka lat temu EURACOAL ostrzegał, że zbyt szybka transformacja przeniesie dobrze płatne miejsca pracy poza Europę i tak właśnie się stało.

W swoim przemówieniu prezes Tomasz Rogala podkreślił, że jeśli przyjrzymy się cenom energii w krajach o największym udziale źródeł odnawialnych, na przykład w Niemczech lub Danii, widzimy, że ich ceny są najwyższe (0,30 € za kWh), podczas gdy w krajach o najmniejszym udziale źródeł odnawialnych są znacznie niższe (0,10 € za kWh w Bułgarii 0,15 € za kWh w Republice Czeskiej).  
Nie należy przy tym zapomnieć, że jak podaje Eurostat 9% obywateli UE żyje w ubóstwie energetycznym - nie stać ich na opłacenie rachunków za energię.

Działania Unii na rzecz polityki  klimatyczno-energetycznej  zdaniem prezesa Rogali są zdecydowanie za szybkie. Jak sugeruje, spółki węglowe powinny otrzymać wsparcie na rzecz dywersyfikacji  swojej działalności w okresie przejściowym. Zaznaczył również, że przeprowadzane zmiany muszą uwzględniać  sytuację globalną, aby nie pogarszać naszej konkurencyjności gospodarczej.

Michał Drabik z Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) w Genewie zauważył, że paliwa kopalne pozostaną głównym źródłem energii, nawet w oparciu o najbardziej rygorystyczną wersję  Strategii Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych (2°C scenario for GHG emission reductions). Michał Drabik podkreślił, że wszystkie siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju jest równych, co oznacza, że ​​cel  nr 7 w sprawie przystępnej cenowo czystej energii oraz cel  13 w sprawie działań w dziedzinie klimatu są nie mniej ważne niż te dotyczące ubóstwa (cel 1) i głodu ( cel 2). Wszystkie one powinny być rozpatrywane integralnie.

Michał Drabik przypomniał, że wzrost efektywności energetycznej jest kluczem do ograniczenia emisji, o czym mówił także poseł do Parlamentu Europejskiego  Jaromír Kohlíček, wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. UNECE jest jedyną instytucją ONZ, która otwarcie i szczerze mówi o roli paliw kopalnych w miksie energetycznym, woląc odłożyć na bok emocje i prowadzić dyskusję w oparciu o fakty.

Haitze Siemers z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii podkreślił rolę innowacji i konkurencyjności w rozwoju sektora energetycznego. Korzystając z przykładów z Chin, z długimi liniami przesyłu ultra-wysokiego napięcia oraz z Japonii, z planem rozwoju gospodarki wodorowej do 2035 r., wskazał na  innowacyjność energetyczną na poziomie międzynarodowym. Pochwalił wiodącą rolę Europy w zabezpieczeniu Porozumienia Paryskiego i chęć  powtórzenia tego  sukcesu dzięki innowacyjnym projektom badawczo-rozwojowym w UE podczas transformacji energetycznej, zwracając uwagę na wiele interesujących możliwości związanych z wychwytywaniem i wykorzystaniem dwutlenku węgla, aby stworzyć nie tylko produkcję wolną od emisji dwutlenku węgla, ale także do budowy gospodarki o obiegu zamkniętym.