Nowoczesne spojrzenie na górnictwo

Polska Grupa Górnicza S.A. oraz firma ABB sp. z o.o. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy obu firm.  Uroczyste podpisanie odbyło się 8 sierpnia w Centrali PGG z udziałem prezesa Tomasza Rogali i prezesa zarządu ABB Pawła Łojszczyka. Wiedza inżynierów Polskiej Grupy Górniczej z jednej strony  a  doświadczenie ABB w zakresie opracowań nowych technologii z drugiej - to nowoczesne spojrzenie na górnictwo i efektywne wykorzystanie wspólnie osiągniętych rozwiązań.

 

Polska Grupa Górnicza S.A. jest kluczowym partnerem w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W odpowiedzi na oczekiwania dotyczące taniej i wysokiej jakości energii, Spółka dąży do podniesienia efektywności, utrzymania wysokich standardów ochrony środowiska, a także zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z dziedziny inżynierii górniczej. Posiada także szeroką wiedzę, informacje i zasoby do prowadzenia interdyscyplinarnej,  współpracy naukowej oraz badawczo-rozwojowej.

Firma ABB Sp. z o.o. natomiast towarzyszy polskiemu przemysłowi od ponad 25 lat i jest uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Nowatorskie rozwiązania, których inicjatorem są naukowcy krakowskiego Centrum Badawczego ABB, wpływają na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wyrobów firmy. 

PGG S.A. i ABB Sp z o.o. mając na celu rozwój spółek oraz wzrost innowacyjności połączyły  działania w zakresie  technologii oraz nowych standardów inżynierii przemysłowej.