„Świeć przykładem z PGG” akcja rozpoczęta

Szkoła Podstawowa nr 10 w Mikołowie jest pierwszą, w której rozpoczynamy realizację  Programu Polskiej Grupy Górniczej oraz Śląskiej Komendy Policji „Świeć przykładem z PGG”.  

Przypomnijmy, że cały Program zainaugurowaliśmy w czerwcu na Stadionie Śląskim a jego celem jest promocja bezpiecznego zachowania na drogach przez dzieci uczęszczające do placówek edukacyjnych na obszarach objętych działalnością Polskiej Grupy Górniczej S.A. Projekt zakłada przeprowadzenie od września br. w szkołach i przedszkolach cyklu zajęć  profilaktyczno- edukacyjnych  prowadzonych przez Rejonowe i  Miejskie Oddziały Ruchu Drogowego Policji.  Podczas  zajęć policjanci będą omawiać  zasady bezpiecznej drogi do  przedszkola i szkoły  oraz  rozdawać specjalne odblaski przygotowane przez PGG.
3 września w mikołowskiej szkole podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymali koszuli oraz odblaski z logiem PGG.

Tomasz Rogala, prezes PGG S.A. mówi o Programie:

- Program ten to część dużego projektu Polskiej Grupy Górniczej w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W  tej części program dotyczy ochrony życia i zdrowia naszych najmłodszych. Dzieci zapamiętają to, co usłyszą na zajęciach w przedszkolu na temat ruchu drogowego od pana policjanta. Ta część akcji to element dużego programu i cyklicznego działania Polskiej Grupy Górniczej wraz ze śląską policją.

 

********

Akcja „Świec przykładem z PGG”  to  cykl szkoleń w szkołach i przedszkolach, które  rozpoczęły się wraz z inauguracją roku szkolnego  2018/2019. Podczas wakacji policjanci zweryfikowali możliwości  szkół  i przedszkoli w zakresie  kalendarza   prelekcji dla uczniów i  indywidulanie ustalili terminy.  Polska Grupa Górnicza przygotowała 35 000 sztuk odblasków dla szkół  oraz 12 000 sztuk odblasków dla przedszkoli.

Zawieszka w kształcie wagonika z węglem wykonana jest z folii odblaskowej 3M Scotchlite  materiału certyfikowanego. Fola ma najdłuższy ( najmocniejszy)  współczynnik odbicia światła – 800 metrów

Na awersie odblasku znajduje się wagonik i  logo PGG, zaś na rewersie hasło „Świec przykładem z PGG” i logo śląskiej policji.