Wystawa promujaca węgiel w Strasburgu!

We wtorek  11 września br. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zainaugurowano wystawę promującą węgiel pod hasłem „Becoal” (www.becoal.com). Ekspozycja została przygotowana przez Polską Grupę Górniczą wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz deputowaną do Parlamentu  Europejskiego Panią Poseł Jadwigą Wiśniewską.


Ekspozycja ukazuje węgiel, jako element naszej  cywilizacji, bez którego nie byłby możliwy postęp w medycynie, farmacji, biologii, motoryzacji, czy kosmonautyce.  Polska Grupa Górnicza S.A  wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL chce zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego, że węgiel jest także źródłem łańcucha wartości. Przemysł węglowy oferuje dobrze płatne miejsca pracy, wiedzę i postęp technologiczny, umiejętności techniczne i kompetencje. Jest jednym z najważniejszych źródeł ciepła i elektryczności, a także podstawą różnych gałęzi nowoczesnego przemysłu, w tym nowych, czystych technologii węglowych.

 

- Kierując stowarzyszeniem europejskich producentów i importerów węgla, a także organizacjami i instytutami naukowo-badawczymi wokół rynku węglowego, a jednocześnie będąc szefem PGG – największego w UE dostawcy węgla kamiennego – nie mogę przejść obojętnie wobec szeroko rozpowszechnianego negatywnego wizerunku węgla, wyłącznie jako szkodliwego dla środowiska naturalnego. A węgiel to coś znacznie więcej – to źródło wartości dla gospodarki i to właśnie chcemy eksponować w trakcie wystawy – powiedział podczas otwarcia wystawy Tomasz Rogala, prezes PGG oraz prezydent Euracoalu.

 

Węgiel zapewnia obywatelom Europy dostęp do dobra absolutnie podstawowego jakim jest energia. Kraje Unii Europejskiej wyprodukowały w 2017 r. 383 mln ton węgla brunatnego i 81 mln ton węgla kamiennego importując jednocześnie 173 mln ton węgla głównie na potrzeby energetyczne.

Szacuje się, że przy obecnym tempie wydobycia rezerwy węgla kamiennego wystarczą na co najmniej 200-300 lat, a zasoby węgla brunatnego na okres prawie 50 lat. W przypadku ropy naftowej 50 lat, a uranu dla elektrowni jądrowych około 100 lat.

 

- Tematyka wystawy jest szczególnie ważna w Parlamencie Europejskim, gdzie bardzo mocno stawia się na dekarbonizację, czyli działania wskazujące na odejście od energetyki węglowej. Poprzez tę wystawę chcemy pokazać, że węgiel jest podstawą wielu nowoczesnych dziedzin przemysłu, w tym elektronicznego, stalowego, farmaceutycznegotłumaczyła posłanka Jadwiga Wiśniewska, dodając: - Mam nadzieję, że uda nam się odczarować złą atmosferę wokół węgla.

 

Węgiel jest jednym z najważniejszych źródeł energii. Zdaniem wielu specjalistów niemożliwe jest całkowite zastąpienie węgla i węgla brunatnego alternatywami w horyzoncie czasowym obecnej polityki klimatycznej i energetycznej.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że w nadchodzących dziesięcioleciach świat nie będzie w stanie zaspokoić popytu na energię bez węgla. Przewiduje się, że dzięki nowym technologiom węgiel stanie się ekologicznym materiałem energetycznym - prawie tak wolnym od emisji jak odnawialne źródła energii.

 

Z kolei wicemienister energii Grzegorz Tobiszowski, kierując wystąpienie m.in. do zagranicznych gości, przedstawicieli węglowych państw zrzeszonych w Euracoal i polityków, którzy byli obecni na uroczystości w Strasburgu, opisał proces restrukturyzacji sektora w Polsce.

 

- Nauczyliśmy się korzystać z koniunktur na rynkach światowych. Obniżając koszty doprowadziliśmy do dodatnich wyników finansowych w branży. Teraz pora na systemowe zarządzanie kopalniami. Nie takie, jakie pamiętamy jeszcze z lat 2014-2015, lecz niezwykle unowocześnione, wsparte dogłębną informatyzacją górnictwa oraz innowacjami - mówił Grzegorz Tobiszowski.

 

- Przystąpiliśmy do budowania wizji energetycznej w kontekście sugestii płynących z Komisji Europejskiej, tzn. takiego miksu energetycznego kraju, który uwzględniać będzie oprócz węgla rolę gazu, OZE i innych źródeł energii - dodał wiceminister.

 

Podkreślił, że w 2017 r. wszyscy polscy producenci węgla osiągnęli rentowność i realizują ambitne programy inwestycyjne – sama PGG do 2020 r. zamierza zainwestować 7,2 mld zł.

Tobiszowski akcentował też znakomitą i rosnącą sprawność najnowszych węglowych bloków energetycznych, budowanych m.in. w Jaworznie.

 

- W efekcie działań wdrażanych w górnictwie i energetyce mamy w Polsce konkurencyjne ceny energii – zwracał uwagę wiceminister.

 

Węgiel kamienny i brunatny pozostaną głównymi składnikami polskiego miksu energetycznego, jednak udział węgla będzie zmniejszy się stopniowo – z ok. 78 proc. obecnie do ponad 60 proc. w 2030 r. i do ok. 50 proc. w 2050 r.