„Ewolucja energetyczna w Unii Europejskiej” czyli PGG na Szczycie Klimatycznym w Katowicach

Technologie procesowania węgla to jeden z istotnych i obiecujących kierunków rozwoju sektora wydobywczego. W świetle doświadczeń innych krajów, w tym spoza Europy, technologie zgazowania węgla, zarówno podziemne jak i naziemne, są przedmiotem zainteresowania największych producentów węgla, energetyki, przemysłu chemicznego oraz nauki. Przed jakimi wyzwaniami stoi polski sektor paliwo-energetyczny? Gdzie aktualnie jesteśmy na ścieżce wdrażania tej technologii w Polsce? Jakie są uwarunkowania i związane z tym koszty i korzyści?  - dyskutowali dzisiaj na stoisku narodowym podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach,  nasi goście.