Zdrowa woda z kopalni Ziemowit

Woda mineralna z kopalni „Ziemowit” w Lędzinach była prawdziwym przebojem podczas Szczytu Klimatycznego Cop 24. Naturalnie oczyszczona i wzbogacona woda jest jakościowo lepsza od wielu znanych marek wody mineralnej. Podczas spotkania w Katowicach Polska Grupa Górnicza częstowała gości tym niecodziennym produktem.  Kopalniana woda czerpana jest z pompowni, z głębokości ponad 400 m pod ziemią, gdzie spływa z północnych granic obszaru górniczego kopalni "Ziemowit" - z rejonów zlikwidowanych szybów "Piast II" i "Hołdunów". Jest także silnie zmineralizowana - całkowita zawartość składników mineralnych wynosi w niej ok.  800  miligramów na decymetr sześcienny. Zawiera m.in. magnez, sód, wapń, wodorowęglany, chlorki i siarczany. Co ciekawe, zakład górniczy w Lędzinach jest jednym z niewielu w Polsce, tak bogatych w wodę. Wpływ na to mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i prowadzona w tym rejonie w latach ubiegłych eksploatacja górnicza. Pierwszy raz – specjalnie na Cop 24 - nasza woda została zabutelkowana i estetycznie opakowana z dokładną informacją co zawiera i jaką posiada datę ważności. Jest bezpieczna, przebadana i zdrowa. Można ją spokojnie spożywać. Parę lat temu gruntowanie wyremontowano punkt poboru wody na kopalni, wymieniając m.in. całą armaturę i aparaturę dozującą. Po uzdatnieniu w kopalnianej Stacji Uzdatniania Wody odpowiada wymogom ministerialnego rozporządzenia określającego parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z wody do tej pory na co dzień korzystali górnicy, który chętnie piją ją także z sokami czy przygotowując z niej kawę i herbatę. Oczywiście woda objęta jest okresową kontrolą przeprowadzaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach. Łącznie ruch „Ziemowit” dostarcza ją do ok. 13 proc. mieszkańców Lędzin. Zasoby wody pitnej wykorzystywane są również do rezerwowego zasilania dołowego systemu przeciwpożarowego.
Tak więc prócz biżuterii czy mydła z węgla, mamy kolejną ciekawostkę związaną z górnictwem – wodę sodową 

 

*Marcin Sitek, Kierownik Działu Geologicznego w Ruchu Ziemowit: - Nie każda kopalnia węgla kamiennego posiada takie zasoby wody, jak nasza. Z historii górnictwa węgla kamiennego wiemy, że były zakłady górnicze, które posiadały wodę pitną, ale nie poczyniły stosownych kroków w celu jej ujmowania. Wracając do ruchu Ziemowit, to właśnie w tym rejonie piaskowcowe utwory karbonu produktywnego warstw łaziskich, w obrębie których występują wyeksploatowane pokłady 215 i 211, pozostają w bezpośredniej łączności hydraulicznej z czwartorzędowym poziomem wodonośnym, zasilanym wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych. Dopływająca woda pitna, po wymieszaniu w chodniku wodnym, pompowana jest na powierzchnię z głębokości ok. 400 m. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi.