Regionalna Konferencja Energetyczna z udziałem prezesa Tomasza Rogali

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej uczestniczył 17 maja br., w 8. Regionalnej Konferencji Energetycznej organizowanej przez Bulgarian Energy and Mining Forum. W konferencji, która odbyła się pod honorowym patronatem Pani Temenuzhki Petkovej,  ministra energii Bułgarii, wzięli udział m. in. przedstawiciele rządów UE, szefowie czołowych firm energetycznych i górniczych w Europie, analitycy finansowi oraz przedstawiciele organizacji i instytutów badawczych.

Podczas konferencji Tomasz Rogala, prezes PGG zwrócił uwagę na kwestię dekarbonizacji oraz skutki ograniczenia wykorzystania węgla w przyszłości. Jednym z najważniejszych problemów będzie kwestia zachowania miejsc pracy, ponieważ według przewidywań Komisji Europejskiej do roku 2030 w 41 regionach węglowych pracę straci ponad 160 tys. ludzi. - W jednym tylko regionie europejskim, Górny Śląsk, w jednej spółce górniczej - PGG, pracuje niespełna 43 tys. ludzi bezpośrednio zatrudnionych w produkcji. Jeśli doliczymy naszych kooperantów i dostawców, to liczba zatrudnionych wzrasta do ok. 180 tys. osób – wyliczył prezes Tomasz Rogala i dodał, że ze względu na skalę, odtworzenie miejsc pracy w innych niż węglowy sektorach, będzie bardzo trudne i kosztowne. Jak wyliczył bowiem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przewidywane koszty odtworzenia miejsc pracy funkcjonujących obecnie w PGG w innych niż węglowy sektorach pochłonęłyby ok. 44 mld  euro. W budżecie europejskim zarezerwowano w perspektywie 7 letniej kwotę 4,8 mld eur na wsparcie procesów transformacyjnych regionów górniczych.

Prezes Tomasz Rogala, zwrócił uwagę, że Polska Grupa Górnicza, aktywnie uczestniczy w procesie transformacji górniczej i dostosowuje się do zmieniających się realiów. Spółka, oprócz tradycyjnej działalności górniczej, koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Na terenach byłej kopalni Czeczott, PGG konsekwentnie rozbudowuj zakład spawalniczy, by w przyszłości coraz więcej usług kierować poza rynek górniczy, głównie na rynek kolejowy czy konstrukcji stalowych. – Pozwoli to na wzrost sprzedaży z 15 do 49 mln eur rocznie – powiedział Tomasz Rogala.

Kolejnym projektem, bardzo ważnym dla gospodarki jest gazyfikacja węgla, która pozwoli na czyste zużycie węgla i zmniejszenie emisji CO2. - Możemy produkować metanol, który dziś Polska importuje w dość wysokich cenach – powiedział Tomasz Rogala i dodał, że PGG pracuje obecnie nad implementacją technologii zgazowania do polskich uwarunkowań..

PGG planuje też zagospodarować tereny pogórniczych hałd. Spółka wykonała już prace audytowe i obecnie trwają prace projektowe nad budową instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 95 MWp.  – Będzie to prawdopodobnie jedna z największych tego typu elektrowni w Polsce – powiedział prezes Tomasz Rogala.

Dodał, że Polska Grupa Górnicza chce dokonać transformacji, ale w oparciu o konkretny łańcuch wartości, który dziś generuje sektor węglowy. Najlepiej, zdaniem prezesa Rogali, obrazują to liczby charakteryzujące dziś PGG. Spółka każdego roku kupuje u europejskich producentów zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia, zaś roczne wydatki na ten cel w obszarze capexu wynoszą ok. 561 mln euro. PGG stale współpracuje z ok 3 tys. dostawców urządzeń, usług, materiałów. - Średnie  wynagrodzenia w naszej spółce są o 50 proc. wyższe niż średnia w regionie, a każdego roku dostarczamy do budżetu 761 mln podatków – wyliczył prezes Tomasz Rogala.

s1.jpg