Stanowisko PGG wobec zarzutów NIK

Data publikacji 31.01.2020r.

Stanowisko Polskiej Grupy Górniczej S.A. w odpowiedzi na zarzuty NIK sformułowane w komunikacie z 31 stycznia 2020 r. pt. "NIK o utworzeniu i funkcjonowaniu spółki Polska Grupa Górnicza".

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli.

Wycena aktywów spółki została sporządzona prawidłowo, co potwierdzili niezależni biegli rewidenci. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku sprawozdań finansowych spółki od początku jej powstania – zostały one pozytywnie zaopiniowane przez biegłych rewidentów.

Niezależnie od powyższego, dochowując jak najdalej posuniętej staranności, PGG zasięgnęła opinii dwóch niezależnych grup biegłych: Misters Audytor Adviser oraz zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obie ekspertyzy jednoznacznie potwierdziły, że PGG S.A. prawidłowo wyceniła swój majątek.

NIK nie przedstawiła żadnej ekspertyzy biegłych rewidentów, która kwestionowałaby ustalenia biegłych spółki i mogłaby stanowić podstawę do polemiki. Spółka jest związana opiniami niezależnych biegłych rewidentów i nie ma podstaw do dokonywania zmian zgodnie z zaleceniami NIK.

Odnosząc się do zarzutu zbyt wysokiego wzrostu wynagrodzeń, zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. oświadcza, że na podstawie porozumień ze stroną społeczną doszło do wypłaty jednorazowych świadczeń. Pracownicy korzystali z dobrych wyników, jakie spółka osiągnęła. PGG S.A. zwraca uwagę na fakt, że w sektorze płace wzrosły o 26 proc. a w spółce o 13,5 proc. Ponadto świadczenia te mają charakter okresowy i co roku są negocjowane.

Warto także zaznaczyć, że wydajność w PGG  systematycznie rośnie.  W  2019 r.  w porównaniu do 2018 r. wzrosła o ok. 3 proc.

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.