Aktualności

2019-02-13
Polska Grupa Górnicza ze stabilnymi kontraktami handlowymi

Rozmowa z Adamem Hochułem, wiceprezesem Polskiej Grupy Górniczej do spraw sprzedaży

>>>
2019-02-13
2 marca 2019 r. Stacja Narciarska Cieńków w Wiśle Malince
>>>
2019-02-10
Tablice poległych górników – odnowione i poświęcone.

Uroczyste odczytanie nazwisk poległych górników,  msza św., procesja wokół kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na Bończyku w Mysłowicach oraz poświęcenie tablic upamiętniających górników, którzy stracili życie w kopalni – wszystko to odbyło się w niedzielę 10 lutego - w asyście pocztów sztandarowych,  mieszkańców, rodzin, górników i zaproszonych gości z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim i wiceprezesem  PGG Jerzym Janczewskim na czele. W uroczystościach wzięli także udział parlamentarzyści  oraz dyrekcja kopalni Mysłowice. Mszy św. przewodniczył ksiądz Stanisław Puchała.
Pomnik w formie tablic upamiętniających górników, którzy zginęli tragicznie w kopalni „Mysłowice” został odsłonięty z inicjatywy stowarzyszenia „Pamięć” w sierpniu 2009 roku, w 90 rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. Na tablicach zostały umieszczone nazwiska górników, którzy stracili swoje życie w kopalni w latach 1945-2003. Tablice stanęły na terenie kopalni, w pobliżu wyjścia z budynku dawnej dyrekcji. Pod koniec ubiegłego roku tablice zostały zdemontowane i poddane renowacji. Mówi prezes Stowarzyszenia „Pamięć” Krzysztof Urban – tablice trzeba było odnowić więc zostały oddane do zakładu  kamieniarskiego. Koszty oczywiście nie były małe ale znalazło się wielu ofiarodawców ludzi dobrej woli, dołożyła się „Solidarność”, Polska Grupa Górnicza, Spółka Restrukturyzacji Kopalń . Jest to przecież nasza  historia, historia Śląska.
Nowa lokalizacja tablic została wybrana nieprzypadkowo. W kościele na Bończyku znajdują się już dwie figury św. Barbary przeniesione tam z cechowni Szybu Wschodniego i cechowni kopalni „Mysłowice”. To w tym kościele  odbywają się miejskie uroczystości barbórkowe. Również do tego kościoła -  na wniosek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz KWK „Mysłowice-Wesoła”, sprowadzone zostały relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tegoroczna data została ponownego poświecenia tablic też wybrana nieprzypadkowo – w tym roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego. Na tablicach wśród nazwisk górników, którzy stracili życie  na posterunku pracy, znajdują się też dwa nazwiska upamiętniające górników, którzy zginęli w I Powstaniu Śląskim.

>>>
2019-02-08
Nowy numer Magazynu PGG

Drodzy Czytelnicy,

Do naszych kopalń trafił już najnowszy numer Magazynu PGG. Jak co miesiąc znajdziecie na łamach ciekawe artykuły i reportaże oraz bogaty serwis zdjęciowy. Numer otwiera informacja na temat wyników Polskiej Grupy Górniczej, która pracuje stabilnie generując zyski.

Piszemy także o zdrowej wodzie z kopalni „Ziemowit”, o ważnych impulsach innowacyjności w naszej firmie. Przypominamy w atrakcyjnej formie wydarzenia z roku minionego. Całość uzupełnia informacja na temat bogatej oferty PGG Family.

Zachęcamy do lektury!

>>>
2019-01-31
Pracownicy PGG odznaczeni za długoletnią służbę

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w imieniu Prezydenta RP wręczył złote, srebrne i brązowe odznaczenia za długoletnią służbę, wyróżniającym się pracownikom Polskiej Grupy Górniczej. Uroczystość  odbyła się 30 stycznia w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego.

>>>
2019-01-22
Tomasz Rogala ponownie prezydentem Euracoalu

W miniony poniedziałek, 21 stycznia br. odbył się Komitet Wykonawczy EURACOAL w Brukseli, w którym wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń i spółek węglowych z krajów Unii Europejskiej, a także z Ukrainy. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala został wybrany na drugą kadencję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

>>>
2019-01-10
Zdrowa woda z kopalni Ziemowit

Woda mineralna z kopalni „Ziemowit” w Lędzinach była prawdziwym przebojem podczas Szczytu Klimatycznego Cop 24. Naturalnie oczyszczona i wzbogacona woda jest jakościowo lepsza od wielu znanych marek wody mineralnej. Podczas spotkania w Katowicach Polska Grupa Górnicza częstowała gości tym niecodziennym produktem.  Kopalniana woda czerpana jest z pompowni, z głębokości ponad 400 m pod ziemią, gdzie spływa z północnych granic obszaru górniczego kopalni "Ziemowit" - z rejonów zlikwidowanych szybów "Piast II" i "Hołdunów". Jest także silnie zmineralizowana - całkowita zawartość składników mineralnych wynosi w niej ok.  800  miligramów na decymetr sześcienny. Zawiera m.in. magnez, sód, wapń, wodorowęglany, chlorki i siarczany. Co ciekawe, zakład górniczy w Lędzinach jest jednym z niewielu w Polsce, tak bogatych w wodę. Wpływ na to mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i prowadzona w tym rejonie w latach ubiegłych eksploatacja górnicza. Pierwszy raz – specjalnie na Cop 24 - nasza woda została zabutelkowana i estetycznie opakowana z dokładną informacją co zawiera i jaką posiada datę ważności. Jest bezpieczna, przebadana i zdrowa. Można ją spokojnie spożywać. Parę lat temu gruntowanie wyremontowano punkt poboru wody na kopalni, wymieniając m.in. całą armaturę i aparaturę dozującą. Po uzdatnieniu w kopalnianej Stacji Uzdatniania Wody odpowiada wymogom ministerialnego rozporządzenia określającego parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z wody do tej pory na co dzień korzystali górnicy, który chętnie piją ją także z sokami czy przygotowując z niej kawę i herbatę. Oczywiście woda objęta jest okresową kontrolą przeprowadzaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach. Łącznie ruch „Ziemowit” dostarcza ją do ok. 13 proc. mieszkańców Lędzin. Zasoby wody pitnej wykorzystywane są również do rezerwowego zasilania dołowego systemu przeciwpożarowego.
Tak więc prócz biżuterii czy mydła z węgla, mamy kolejną ciekawostkę związaną z górnictwem – wodę sodową 

>>>
2019-01-10
PGG zamknęła 2018 r. wynikami lepszymi od zakładanych w biznesplanie

Polska Grupa Górnicza  - największy krajowy producent węgla kamiennego - zamknęła miniony rok zyskiem, przekraczając wyniki zakładane w biznesplanie - poinformował w czwartek na antenie Radia Katowice  prezes spółki Tomasz Rogala.

>>>
2018-12-21
Kondolencje dla Rodzin zmarłych górników w czeskiej kopalni w Karwinie

Ministrowie Energii Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski złożyli Rodzinom zmarłych górników, którzy odeszli na wieczną szychtę w czeskiej kopalni w Karwinie głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie – napisali ministrowie.

>>>
2018-12-20
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Drodzy Czytelnicy!

>>>
2018-12-17
Uczczono pamięć 9 górników z Wujka

W uroczystościach 16 grudnia udział wzięli m.in  premier Mateusz Morawiecki, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, zarząd Polskiej Grupy Górniczej na czele z prezesem Tomaszem Rogalą, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

>>>
2018-12-13
„Ewolucja energetyczna w Unii Europejskiej” czyli PGG na Szczycie Klimatycznym w Katowicach

>>>
2018-12-12
Na rzecz innowacji i rozwoju – drugi dzień Kongresu Energy 24

Drugi dzień Kongresu Energy 24 – 12 grudnia, będzie poświęcony innowacyjności w polskim przemyśle energetycznym. Spółki zaprezentują działania w zakresie rozwoju, implementacji nowych technologii i innowacji stosowanych w nowoczesnym górnictwie. Pokażą się również start-upy, których pomysły mają potencjał wdrożeniowy dla polskiego górnictwa. Odbędzie się także panel pt.: "Innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne dla sektora górnictwa i energetyki".

>>>
2018-12-11
ENERGY 24 - KONGRES POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ wydarzenie towarzyszące COP 24

11 i 12 grudnia  UNIWERSYTET EKONOMICZNY – Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych

>>>
2018-12-03
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Drodzy Czytelnicy, W przededniu Barbórki – górniczego święta oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer Magazynu PGG. Numer otwiera interesujący wywiad z Grzegorzem Tobiszowskim, wiceministrem energii. Dominują rzecz jasna tematy związane z Barbórką – opisujące tradycje i zwyczaje związane z tym świętem. Poza tym – jak zwykle – sporo cenny informacji na temat PGG Family, krzyżówka i komiks. Redakcja życzy wszystkim Górnikom i ich Rodzinom aby święta Barbara obdarzała Was wszelkimi łaskami!

>>>
2018-12-03
Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej modlili się w intencji górników w niedzielę, 2 grudnia na Jasnej Górze.

W modlitwie przed Barbórką, czyli świętem górniczym, które przypada 4 grudnia udział wzięli górnicy z Polskiej Grupy Górniczej wraz ze swoimi rodzinami. Obecni byli także Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego; Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej wraz z zarządem; Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 'Solidarność'; Bogusław Hutek, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 'Solidarność', Przemysław Skupin, wiceprzewodniczący komisji Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej oraz Dariusz Trzcionka, przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych KADRA. W mszy św. Wzięli też udział dyrektorzy kopalń i zakładów Polskiej Grupy Górniczej.

>>>
2018-12-01
Górnictwo to wyjątkowy hart ducha czyli…jak świętowaliśmy BARBÓRKĘ 2018

- Dziś Polska Grupa Górnicza, niespełna trzy lata po jej powstaniu to zupełnie inne przedsiębiorstwo. Na realizację programu inwestycyjnego przeznaczymy w tym roku 2,5 mld zł. Nowe ściany wydobywcze, nowoczesne maszyny i urządzenia, systemy kontroli ciśnień w obudowach w trybie on-line, informatyzacje większości procesów administracyjnych jak obieg dokumentów, elektroniczne postępowania zakupowe składają  na innowacyjność naszej spółki – rozpoczął swoje wystąpienie na uroczystej barbórkowej akademii Prezes PGG Tomasz Rogala

>>>
2018-12-01
Życzenia Barbórkowe od Towarzystwa Finansowego Silesia

 

>>>
2018-11-29
Wirtualna rzeczywistość w służbie BHP

Polska Grupa Górnicza systematycznie szuka nowych rozwiązań oraz narzędzi do promocji bezpieczeństwa i higieny pracy. Zainteresowanie tą tematyką obecnego pokolenia pracowników wiąże się z wykorzystaniem technologii informatycznej. Pomysł wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do szkolenia i poprawy bezpieczeństwa pracowników powstał w Biurze BHP. Wspomniana technologia pozwala na odzwierciedlenie świata rzeczywistego przy pomocy grafiki 3D i jego kreowanie w dowolny, drobiazgowy sposób. Osadzone w wirtualnym wyrobisku stanowisko pracy, które do złudzenia przypomina rzeczywiste, przenosi dzięki goglom VR pracownika w wybrane miejsca na dół kopalni. Dodatkowo używane kontrolery powodują interakcję z obrazem, co niewątpliwie zwiększa zaangażowanie użytkownika w każdą wykonywaną czynność.

>>>
2018-11-21
GIG przystąpił do programu PGG Family

Polska Grupa Górnicza S.A. oraz Główny Instytut Górnictwa podpisały  umowę o przystąpieniu GIG do Programu „PGG Family”.  Uroczyste podpisanie odbyło się 21 listopada w centrali PGG z udziałem wiceprezesów zarządu PGG Jerzego Janczewskiego, Andrzeja Paniczka  i dyrektora GIG prof. Stanisława Pruska. Pracownicy GIG w ramach umowy będą objęci rabatami wynegocjowanymi w ramach Programu „PGG Family”.
- „PGG Family” jest innowacyjnym systemem benefitów pozapłacowych. Zapoczątkowany w kwietniu br., zbudowany siłami własnymi spółki program, dąży do podniesienia motywacji oraz zaangażowania pracowników poprzez zapewnienie dodatkowych profitów stanowiących wyróżnienie z tytuły pracy w firmie. Korzyści skierowane są nie tylko do pracownika, ale również członków rodziny – mówił po podpisaniu umowy wiceprezes zarządu ds. pracowniczych Jerzy Janczewski.
Każda podejmowana w ramach programu współpraca jest wyselekcjonowaną, spersonalizowaną i najkorzystniejszą na rynku ofertą. Dotychczas liczba podmiotów udzielających rabatów beneficjentom „PGG Family”, to ponad 40 firm reprezentujących obszary w zakresie motoryzacji, turystyki, ubezpieczeń, zakupów, rozrywki i innych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem pracowników i dedykowany jest niemal do 200 tys. osób.
- Jest to interesujący program, korzystny także dla naszych pracowników, którzy teraz w ramach współpracy będą mogli korzystać z systemu benefitów – ocenił prof. Stanisław Prusek dyrektor GIG.
„PGG Family” trafia do odbiorców poprzez utworzone biura w oddziałach spółki, obsługiwane przez koordynatorów programu oraz kanały komunikacyjne w tym dedykowaną programowi stronę internetową. Uruchomiona w drugiej połowie lipca br. strona internetowa www.pggfamily.pl została odwiedzona już ponad 350 tys. razy. Jej celem jest ułatwienie korzystania z dostępnych dla pracowników ofert rabatowych, komunikacja z pracownikami
w zakresie programu oraz komunikacja między pracownikami.
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zakłada dalszy rozwój programu, który ewoluować będzie zgodnie z potrzebami pracowników.

>>>
2018-11-15
Nowy numer Magazynu PGG

Do rąk naszych Czytelników trafił dziś listopadowy, już 10 numer miesięcznika, a w nim jak zwykle wiele ciekawych informacji, artykułów, zdjęć i ciekawostek. Tak więc jest i o naszej książce napisanej przez Joasię Bulek z kopalni "Piast-Ziemowit", są informacje o kolejnych nowych benefitach dla pracowników, jest relacja z Jasnej Góry z obchodów 100 lecia odzyskania Niepodległości a także ciekawy artykuł o najmłodszym kawalerze Orderu Virtuti Miliatri. Zapraszamy do lektury.

>>>
2018-11-16
„Pracuję bezpiecznie” – konkurs rozstrzygnięty!

Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic wygrał tegoroczną edycję konkursu "Pracuję bezpiecznie" organizowanego przez Polską Grupę Górniczą. Zwycięzca otrzymał czek na 10 tys. zł. Ponadto wywalczył dla swojej kopalni prawo organizacji finału kolejnej edycji konkursu. Na podium znaleźli się także Krzysztof Grzebieniowski, reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały oraz Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW, którzy w nagrodę dostali czeki odpowiednio na 7,5 i 5 tys. zł. Czwartym najlepszym zawodnikiem okazał się  Bartłomiej Smozik z KWK ROW ruch Jankowice. Nagrody wręczyli: wiceprezes ds. produkcji PGG S.A. Piotr Bojarski, wiceprezes WUG Piotr Wojtacha oraz dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek. Finaliści, którzy nie znaleźli się na podium, zostali uhonorowani czekiem na tysiąc złotych.
Konkurs „Pracuję bezpiecznie”, na trwałe wszedł do programu popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych w kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej S.A. W konkursie wystartowali pracownicy wszystkich kopalń i zakładów PGG.S.A.
W konkursie biorą udział osoby dozoru ruchu i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Rywalizacja w tegorocznej edycji konkursu rozpoczęła się 1 kwietnia br. Eliminacje zakładowe – pierwszy etap konkursu rozgrywane były z wykorzystaniem platformy internetowej, do której dostęp pracownicy uzyskują po zarejestrowaniu się w portalu pracownika. W pierwszym miesiącu konkursu, w bazie pytań konkursowych zostało umieszczonych 1200 pytań. W kolejnych miesiącach baza pytań była rozszerzana do około 2300 pytań w miesiącu wrześniu. O tym, że pracownicy są zainteresowani tą formą popularyzacji tematyki bhp, najlepiej przekonują liczby. W kwalifikacjach internetowych, które były prowadzone od 1 kwietnia do 30 września, i dla zwycięskich oddziałów wyłonionych w drodze audytów stanowiskowych w październiku br., udział wzięło 4 500 osób, które w sumie odpowiedziały na 2 mln 800 tyś. pytań. Poświęciły na to ponad 18 tys. godzin. Zdecydowaną większość tego czasu stanowiły logowania spoza sieci Polskiej Grupy Górniczej i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

>>>
2018-11-14
Górnicza orkiestra zagrała dla dzieci ...

W ramach „Tygodnia integracji” w szkole podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach wystąpiła orkiestra dęta kopalni „Mysłowice-Wesoła” pod kierownictwem Mirosława Kaszuby. Motto tegorocznych warsztatów brzmi: „Posłuchaj jak bije Twoje serce, wsłuchaj się w muzykę”.

>>>
2018-11-09
WYSTAWA MALARSKA W SIEDZIBIE POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A.

,, WOLNA UKOCHANA OJCZYZNA – 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI’’

>>>
2018-11-08
Udogodnienia dla Pracowników PGG S.A. „Dni Ubezpieczonego”

W związku z licznymi pytaniami pracowników dotyczącymi emerytur górniczych, Zarząd  Polskiej Grupy Górniczej S.A. podjął działania mające na celu umożliwienie swoim pracownikom skorzystania z porad ekspertów ZUS bezpośrednio na terenie kopalń PGG S.A.

>>>
2018-11-04
Wystawa w Bastionie św. Rocha na Jasnej Górze

Od 4 listopada 2018 r. w Bastionie św. Rocha na Jasnej Górze w Częstochowie można oglądać wystawę zatytułowaną „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Mirosław „Miron” Łucki (1975-2013)”. Organizatorem ekspozycji jest Graffiti Films Dom Produkcyjny, sponsorem – Polska Grupa Górnicza S.A. Wystawa upamiętnia st. chor. sztab. Mirosława „Mirona” Łuckiego, żołnierza Zespołu Bojowego „C” Jednostki Wojskowej Komandosów, który zginął podczas operacji przeprowadzonej w nocy z 23 na 24 sierpnia 2013 r. w prowincji Ghazni w Afganistanie. Celem akcji było przejęcie składu broni i materiałów wybuchowych używanych przez talibów. Była to jedna z najtragiczniejszych operacji, w której brali udział specjaliści z Lublińca. Na wystawie przybliżono również historię najstarszego i największego oddziału specjalnego Wojska Polskiego – Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Nawiązano także do dziejów jednego z najsłynniejszych oddziałów podziemnej i powstańczej Warszawy – Batalionu „Parasol”, którego chlubne tradycje dziedziczy Zespół Bojowy „C” JWK.

>>>
2018-11-04
Konferencja Gospodarcza na Jasnej Górze

„Zobowiązani by pomnażać dzieła przodków. Osiągnięcia gospodarcze Państwa Polskiego wobec wyzwań współczesności” - to tytuł konferencji, która odbyła się 3 listopada na Jasnej Górze. Przyczynkiem do niej było przypomnienie wielkiej wystawy gospodarczej z 1909 r., która odbyła się na Jasnej Górze, została zorganizowana przez polskie środowiska gospodarcze z trzech zaborów i była swoistym przygotowaniem do działań w odradzającej się Polsce oraz wielką deklaracją polskich środowisk ziemiańskich, kupieckich i przemysłowych na rzecz połączenia wysiłków w dziele budowy ekonomicznej siły Rzeczpospolitej. Konferencja stała się okazją do przypomnienia roli Kościoła i samej Jasnej Góry w integracji środowisk gospodarczych oraz działalności duszpasterskiej i pielgrzymkowej w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości, w międzywojniu aż po dzisiaj.

>>>
2018-11-02
Marka Mitsubishi w PGG Family

Polska Grupa Górnicza S.A. rozszerzyła program PGG Family o kolejną ofertę z dziedziny motoryzacji.

>>>
2018-10-30
Ponad 1700 apartamentów w Polsce dla PGG Family

Uniwersalne rozwiązania, szeroki wachlarz możliwości, wszystko po to by jak największe grono pracowników Polskiej Grupy Górniczej mogło korzystać z ofert naszego Programu. 

>>>
2018-10-26
PGG przygotowała dla swoich pracowników niespodziankę – książkę dla dzieci „Barbórka Tosi”

Polska Grupa Górnicza przygotowała dla swoich pracowników nietypową niespodziankę. Po raz pierwszy w historii Magazynu PGG dołączyliśmy do najnowszego wydania wyjątkową niespodziankę – książkę pt. „Barbórka Tosi”, którą napisała Joanna Bulek, na co dzień pracująca w zakładzie przeróbczym kopalni „Piast-Ziemowit”. Inspiracją do napisania książki była dla Pani Joanny jej bratanica Tosia oraz zamiłowanie do górnictwa. Pani Joanna jest bowiem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej (specjalność: eksploatacja złóż surowców mineralnych) oraz Politechniki Śląskiej (specjalność: aerologia i ratownictwo górnicze). Gra również na klarnecie w Stowarzyszeniu Orkiestry Dętej „Piast”. Oprócz górnictwa, interesuje się wędkarstwem, wędrówkami górskimi i poezją śpiewaną.

>>>
2018-10-25
Konferencja Europower z udziałem prezesa Tomasza Rogali

Konferencja Energetyczna Europower to jedno z najważniejszych spotkań dotyczących rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących branży.

>>>
2018-10-22
Najlepsza na rynku cena - Volkswagen Passat, tylko w ramach PGG Family!

Sukces współpracy PGG Family z Lellek Group w zakresie preferencyjnych cen zakupu samochodów marki Skoda dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej zaowocował w podjęcie negocjacji  dotyczących poszerzenia oferty o kolejne marki.  

>>>
2018-10-19
Pożegnanie z papierem

Polska Grupa Górnicza odchodzi od pisemnej formy składanych ofert przetargowych. Teraz każdy, kto ma zamiar brać w nich udział, po uprzednim zalogowaniu się do systemu, będzie mógł złożyć ofertę elektroniczną. Innowacyjne rozwiązanie obowiązuje od 12 października br. Tym samym powstał obowiązek składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. To kolejny krok w dziedzinie udzielania zamówień elektronicznych w PGG.

>>>
2018-10-16
Rocznica katastrofy w KWK Mysłowice-Wesoła

6 października br.  minęły cztery lata od katastrofy górniczej, która miała miejsce w KWK Mysłowice-Wesoła. W wyniku wybuchu metanu w ścianie wydobywczej 560 na poziomie 665m; życie straciło  5 pracowników a 30 zostało poszkodowanych.  W przeddzień czwartej rocznicy katastrofy w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej  w Wesołej odprawiona została msza św. w intencji wszystkich ofiar i górników poszkodowanych podczas tego wybuchu oraz ich rodzin. 5 października dyrekcja oraz delegacje związków zawodowych złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą pamiątkową na budynku cechowni kopalni.

>>>
2018-11-08
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

 

>>>
2018-11-08
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

 

>>>
2018-10-15
Ruch Halemba będzie istniał!

Podczas kampanii wyborczej do samorządu pojawiła się pogłoska, że w związku z pracami nad połączeniem technologicznym pomiędzy ruchami Halemba i Bielszowice, Ruch Halemba mógłby zostać zlikwidowany. Wywołało to spore zaniepokojenie wśród załogi.

>>>
2018-10-12
40 lat Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, 12 października świętował swoje 40 lecie. Tego samego dnia odbyło się także oficjalne otwarcie warsztatów. W uroczystości wziął udział m.in. dyrektor kopalni Piast –Ziemowit Rajmund Horst.

>>>
2018-10-09
Społeczny PRE COP24 w Brukseli

W Parlamencie Europejskim w Brukseli w ramach Społecznego PRE_COP24 trwa debata w sprawie polskiej drogi do czystego środowiska. Uczestnicy to m.in. Kazimierz Grajcarek, koordynator projektu, Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana z PiS i Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

>>>
2018-10-05
Prezes PGG Tomasz Rogala gościem Rozmowy Dnia w Radio Piekary

Prezes PGG Tomasz Rogala był gościem Marcina Zasady w Rozmowie Dnia Radia Piekary.

>>>
2018-10-02
PGG wprowadziła nowoczesny system komunikacji z pracownikami

Polska Grupa Górnicza uruchomiła innowacyjny System Informacji Pracowniczej. Każdy pracownik może drogą elektroniczną zadać pytanie dotyczącego jego zatrudnienia i otrzyma możliwie najszybszą odpowiedź. To pierwsze tego typu rozwiązanie w górnictwie. 

>>>
2018-10-01
Pracownicy polskich sektorów energii uhonorowani w 100-lecie Niepodległości

Jubileusz odzyskania przez Polskę Niepodległości to doskonała okazja do podkreślenia roli osób, które z zaangażowaniem, profesjonalizmem i ogromną wiedzą przekazywaną często z pokolenia na pokolenie, dbają o bezpieczeństwo, rozwój i niezależność naszego kraju. Ich służba związana z wydobyciem, wytwarzaniem i dostarczaniem energii została uhonorowana 27 września podczas uroczystości „Polska energia w 100-lecie Niepodległości”.

>>>
2018-09-28
Konferencja GÓRNICTWO na Nowym Przemyśle Expo

W ramach konferencji „Nowy Przemysł Expo” w Międzynarodowym  Centrum Kongresowym w Katowicach , 28 września, odbyło się  spotkanie poświęcone górnictwu. Trendy i prognozy, podsumowanie ostatnich lat a także najbliższe plany związane nie tylko z górnictwem przedstawił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. Poinformował również o podpisaniu przez ministra energii  rozporządzenia w sprawie jakości paliw, będącego  aktem wykonawczym do Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

>>>
2018-09-27
Prezes PGG Tomasz Rogala gościem Rzeczpospolitej

Polityka dekarbonizacyjna i klimatyczna, bez zgody i solidarnego podejścia ze strony Chin, USA, Rosji, Australii jest, delikatnie mówiąc, nieskuteczna – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, w rozmowie z Rzeczpospolitą. 

>>>
2018-09-26
PGG wsparła finansowo szpital

Polska Grupa Górnicza S.A. jako spółka wydobywcza w sposób szczególny zapewnia warunki bezpiecznej pracy swojej załogi. W ekstremalnych sytuacjach zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, Spółka może liczyć na pomoc ze strony  specjalistycznych jednostek medycznych. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu współpracując z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, PGG postanowiła wesprzeć finansowo jego działania związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

>>>
2018-09-21
Wypoczynek na Podhalu z gwarancją najniższej ceny!!!

Więcej informacji można przeczytać na stronie PGG Family

>>>
2018-09-19
Spotkanie premiera z górnikami w KWK RUDA

19 września Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z górnikami Kopalni Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Podziękował im za pracę i życzył, aby ich trud działał na rzecz lepszej przyszłości Polski. Do Rudy Śląskiej przyjechał razem z ministrem Grzegorzem Tobiszowskim i prezesem PGG Tomaszem Rogalą.

>>>
2018-09-19
Rocznica katastrofy w kopalni Wujek – Ruch Śląsk

W Rudzie Śląskiej - Kochłowicach uczczono pamięć dwudziestu górników, którzy zginęli w katastrofie, która wydarzyła się 18 września 2009 r. w kopalni „Śląsk” – obecnie Wujek – Ruch Śląsk.

>>>
2018-09-13
Wystawa promujaca węgiel w Strasburgu!

We wtorek  11 września br. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zainaugurowano wystawę promującą węgiel pod hasłem „Becoal” (www.becoal.com). Ekspozycja została przygotowana przez Polską Grupę Górniczą wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz deputowaną do Parlamentu  Europejskiego Panią Poseł Jadwigą Wiśniewską.

>>>
2018-09-10
OPEL - dzień otwarty tylko dla PGG Family

DNIEM OTWARTYM - 08.09.2018 r. - przygotowanym specjalnie dla pracowników PGG S.A. zainaugurowaliśmy współpracę z naszym nowym Partnerem Programu – multi dealerem samochodowym MM Cars Group przy ul. Lotnisko 81 w Katowicach.

>>>