RSS - szybkie powiadamianie o opublikowanych ogłoszeniach i dokumentach w Profilu Nabywcy

Chcąc usprawnić dystrybucję informacji o prowadzonych postępowaniach oraz ułatwić dostawcom dostęp do treści ogłoszeń Polska Grupa Górnicza uruchamia kanał RSS z informacjami o publikacji nowych ogłoszeń i dokumentów.

RSS (Really Simple Sindication) jest technologią do szybkiej dystrybucji treści znajdujących się na witrynach internetowych. W przypadku Profilu Nabywcy PGG nie ma potrzeby ciągłego śledzenia portalu i wyszukiwania nowych ogłoszeń i dokumentów. Po dokonaniu subskrypcji kanału RSS informacja o opublikowanych treściach jest dostarczana bezpośrednio do subskrybenta.

Aby korzystać z kanału RSS należy zainstalować czytnik RSS. Jest wiele popularnych aplikacji pełniących funkcje czytnika RSS. Kanały RSS mogą obsługiwać niektóre przeglądarki internetowe i klienty poczty elektronicznej.

Poniżej przedstawiamy sposób korzystania z kanału RSS Profilu Nabywcy PGG na przykładzie programu Microsoft Outlook.

W skrzynce pocztowej użytkownika poczty znajduje się folder „Źródła danych RSS”

Po kliknięciu na zaznaczony folder prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego wybieramy „Dodaj nowe źródło danych”

W tym momencie wyświetli się okno dialogowe z polem, do którego należy wpisać:

http://pgg.pl/rss/profil-nabywcy

i zatwierdzić wybór przyciskiem

W kolejnym kroku należy jeszcze ponowić chęć dodania kanału RSS do programu Outlook

klikając przycisk

W folderze „Źródła danych RSS” pojawi się nowy folder „Polska Grupa Górnicza” z zawartością wybranego kanału RSS

Natomiast w oknie wiadomości wyświetlają się wszystkie treści udostępniane przez kanał RSS Profilu Nabywcy PGG

Po wybraniu pozycji z listy wiadomości poniżej w oknie podglądu prezentowane są szczegóły publikowanej informacji

Po kliknięciu wyświetlanego odnośnika zostaje uruchomione okno domyślnej przeglądarki z pełną informacją publikowaną na stronie Profilu Nabywcy PGG

W przypadku publikacji nowego dokumentu można go pobrać bezpośrednio z okna podglądu klikając wyróżniony odnośnik