Oddział Zakład Elektrociepłownie

44-270 Rybnik
ul. Rymera 4

32 7398 600
32 7398 411 (dyspozycja mocy)
32 7398 606 (fax)

ec@pgg.pl

Dyrektor Zakładu

Jacek DŁUGOSZ

Dyrektor ds. Technicznych

Jerzy WAŁACH

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Wojciech PALECZNY

Charakterystyka

Oddział Zakład Elektrociepłownie jest specjalistyczną jednostką organizacyjną PGG zajmującą się działalnością energetyczną, głównie w zakresie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz przesyłania i dystrybucji tych mediów, ale również doradztwem energetycznym dla pozostałych oddziałów PGG, m.in. w zakresie inwestycji energetycznych. Podstawowymi paliwami wykorzystywanymi do produkcji energii są węgiel kamienny i gaz z odmetanowania kopalń oraz gaz koksowniczy. Zakład Elektrociepłownie wykorzystuje gaz z odmetanowania kopalń jako paliwo w agregatach kogeneracyjnych, produkując przy tym ciepło i energię elektryczną, co ogranicza pobór mediów energetycznych z sieci zewnętrznych i zmniejsza koszty PGG.


System ciepłowniczy

W ramach Zakładu funkcjonują następujące źródła:

 • Ciepłownia „Chwałowice” w Rybniku Chwałowicach,
 • Elektrociepłownia „Jankowice” w Rybniku Boguszowicach,
 • Ciepłownia „Rymer” w Rybniku Niedobczycach,
 • Ciepłownia „Anna” w Pszowie,
 • Ciepłownia „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim,
 • Elektrociepłownia „Marklowice” w Marklowicach,
 • Elektrociepłownia „Rydułtowy” w Rydułtowach,
 • Elektrociepłownia „Marcel” w Radlinie,
 • Kotłownia „Jedłownik” w Wodzisławiu Śląskim.

Charakterystyka źródeł ciepła

Lp. Oddział Moc cieplna, MWt Moc generatora, MWe Moc agregatów kogeneracyjnych, MWe Wydajność sprężarek powietrza, Nm3/h Zamówiona moc cieplna, MWt
PGG S.A. Odbiorcy zewnętrzni
1. C Chwałowice 163,6 - - 43 100,0 38,5 81,5
2. EC Jankowice 52,7 5,0 4,0 73 000,0 41,1 18,3
3. EC Marcel 166,8 37,5 - - 22,2 35,2
4. C Rymer 25,2 - - - 0,1 12,9
5. EC Marklowice 16,3 - 2,0 - 7,0 0,6
6. EC Rydułtowy 2,0 - 2,0 63 200,0 - 1,5
7. C Anna 16,0 - - - - 11,0
8. K Jedłownik 7,3 - - - - 2,4
9. C 1 Maja 35,2 - - - - 6,9
Bezpieczeństwo

Oferta - dostawy ciepła

Zależy Ci na gwarancji dostaw ciepła? Na dobrej jakości powietrza w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i okolicach? Na ograniczeniu szkodliwych substancji do otoczenia? Na wygodzie i komforcie użytkowania źródła ciepła? Na stabilnej cenie ciepła? Przyłącz się do sieci ciepłowniczej, a my zapewnimy Ci wszystko czego potrzebujesz! Masz pytania? Dzwoń lub pisz: (32) 73-98-662, an.lewandowski@pgg.pl.

Telekomunikacja

Fotowoltaika

Obszar Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kontekście realizacji zadań przedsiębiorstw górniczych stanowi nowość, dając niewykorzystany potencjał w obszarze produkcji energii elektrycznej. Wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych może przełożyć się na następujące czynniki ekonomiczne: produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne, produkcja energii elektrycznej na rynek krajowy (odsprzedaż do sieci elektroenergetycznej), sprzedaż instalacji zagranicznemu lub lokalnemu nabywcy jako gotowy produkt. Jednym z głównych celów wprowadzania OZE w struktury PGG S.A. jest przedstawienie przedsiębiorstwa jako stawiającego na ekologię oraz rozwój innowacyjnych systemów energetycznych niwelujących negatywne oddziaływanie na środowisko - lokalizacja farm fotowoltaicznych na terenach zrekultywowanych po działalności górniczej. Potencjał mocy w fotowoltaice na terenach PGG S.A. określony został na 95 MWp. PGG S.A. może pochwalić się już wybudowaniem instalacji fotowoltaicznych na terenie KWK Ruda Ruch Halemba o sumarycznej mocy 410 kWp. Na 9 obiektach zabudowano łącznie 1109 paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 370 Wp. Obecnie PGG S.A. stara się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolejnych 3 instalacji fotowoltaicznych naziemnych o łącznej mocy ok. 28,3 MWp.

Opieka IT

Kogeneracja

PGG S.A. jest liderem na rynku górnictwa węglowego, co przy restrykcyjnych obostrzeniach związanych z emisją szkodliwych substancji do otoczenia, wiąże się z koniecznością wprowadzania nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki w obszarze działalności Spółki. PGG S.A. w celu zagospodarowania gazu z odmetanowania kopalni buduje i eksploatuje agregaty kogeneracyjne spalające wspomniany gaz, produkując przy tym ciepło oraz energię elektryczną. Produkty te wykorzystywane są na potrzeby własne PGG S.A. W stanie obecnym w PGG S.A. zabudowane są jednostki kogeneracyjne na gaz z odmetanowania kopalni o mocy 10,9 MWe, planuje się zabudowę kolejnych agregatów o mocy sumarycznej 8 MWe. Korzyści wynikające z zabudowy agregatów kogeneracyjnych na gaz z odmetanowania kopalni:

 • Zysk ekonomiczny (ograniczenie kosztu poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, zmniejszenie kosztu emisji CO2, sprzedaż świadectw pochodzenia),
 • Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do otoczenia (metan, pył, CO2, CO, SO2, NOX, b-a-p),
 • Możliwość pozyskiwania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
 • Ograniczenie strat przesyłowych.
Technologie sieciowe

Akredytowane laboratorium

Akredytowane oznaczenia

 • Węgiel kamienny:
  • Zawartość wilgoci,
  • Zawartość popiołu,
  • Zawartość siarki,
  • Zawartość węgla pierwiastkowego,
  • Wartość opałowa.
 • Odpady paleniskowe:
  • Zawartość wilgoci,
  • Zawartość węgla pierwiastkowego.

Chcesz sprawdzić czy dostawca węgla Cię nie oszukuje? Uważasz, że zakupiony węgiel nie ma parametrów, za które zapłaciłeś?

Zbadaj swój węgiel!
Tworzenie nowych produktów i ich rozwój

Hala sportowa

Warunki korzystania z hali sportowej

 • Czynne: 0600 - 2200
 • Zakup karnetu/biletu
 • Obuwie zmienne
 • Utrzymanie czystości i porządku

Cennik

 • Tenis (do 4 os.):
  • 0600 - 1400 - 45,00 zł/h
  • 1400 - 2200 - 50,00 zł/h
  • Weekend - 50,00 zł/h
 • Sporty drużynowe (pow. 4 os.)
  • Dni robocze - 50,00 zł/h
  • Weekend - 100,00 zł/h

Proponowne dziedziny sportowe

 • Siatkówka
 • Tenis
 • Koszykówk
 • Aerobik

Kontakt


WRÓĆ DO GÓRY

Hala sporowa

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.