Oddział Zakład Elektrociepłownie

44-270 Rybnik

ul. Rymera 4

32 7398 600
32 7398 411

32 7398 606

ec@pgg.pl


Jacek
DŁUGOSZ

Dyrektor Zakładu

Jerzy
WAŁACH

Dyrektor ds. Technicznych

Paweł
MAJEWSKI

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Oddział Zakład Elektrociepłownie jest specjalistyczną jednostką organizacyjną PGG zajmującą się działalnością energetyczną, głównie w zakresie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz przesyłania i dystrybucji tych mediów. Podstawowymi paliwami wykorzystywanymi do produkcji energii są węgiel kamienny i metan z odmetanowania kopalń.

W ramach Zakładu funkcjonują następujące źródła:

  • Ciepłownia „Chwałowice” w Rybniku Chwałowicach,
  • Elektrociepłownia „Jankowice” w Rybniku Boguszowicach,
  • Ciepłownia „Rymer” w Rybniku Niedobczycach,
  • Ciepłownia „Anna” w Pszowie,
  • Ciepłownia „1 Maja” w Wodzisławiu Śl.,
  • Elektrociepłownia „Marklowice” w Marklowicach,
  • Elektrociepłownia „Rydułtowy” w Rydułtowach.

Łączna moc zainstalowana wynosi: w kotłach 342 MWt , silnikach gazowych 8MWt , w generatorach 13,0 MWe. Wydajność zainstalowanych sprężarek wynosi 179,3 tys. m3/h.

Lokalizacja