Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych

43-155 Bieruń

ul. Granitowa 132

32 7170 400

32 7170 408

zgri@pgg.pl


Krzysztof
KUCZOWICZ

Dyrektor Zakładu

Tomasz
ŚPIEWAK

Naczelny Inżynier

Charakterystyka

Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych jest specjalistyczną Jednostką Organizacyjną PGG S.A wykonującą na rzecz kopalń usługi górnicze w zakresie robót przygotowawczych, wiertniczych pod kątem odmetanowania oraz szybowych. Wieloletnia historia i doświadczenie w działalności usługowej pozwalają Zakładowi zajmować mocną pozycję w strukturze PGG S.A.


Historia Zakładu

Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych rozpoczął swoją działalność 1 listopada 1997 r. jako jednostka organizacyjna w ramach Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. Wraz z restrukturyzacją sektora górniczego, od 2003 roku Zakład funkcjonował w strukturach Kompanii Węglowej, a od 2016 roku – w strukturze Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Historia Zakładu

Zakres świadczonych usług

  • Drążenie wyrobisk chodnikowych i przecinek ścianowych.
  • Przebudowy i odtworzenia wyrobisk.
  • Specjalistyczne roboty szybowe ( wymiany prowadników oraz rurociągów w szybach).
  • Roboty dodatkowe takie jak: budowa urządzeń odstawy urobku dla nowo uruchamianych ścian, budowa lub przebudowa tras kolejek podwieszanych, oraz niektóre roboty pomocnicze m.in.: przebudowy rurociągów, wykonywanie rząpi dla lokalnego odwadniania wyrobisk.
  • Roboty związane z odmetanowaniem ścian, z zastosowaniem wierceń metodą tradycyjną oraz nowatorską metodą wierceń kierunkowych, przy użyciu silników wgłębnych z wykorzystaniem specjalistycznych wiertnic.

 

Zakres swiadczonych uslug

Zasoby ludzkie

    Perspektywy naszej działalności zagwarantowane są przez:
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz kompetentny dozór,
  • mobilną i dyspozycyjną załogę, zdolną wykonać każde zadanie,
  • młodych pracowników z szerokimi możliwościami podnoszenia kwalifikacji.
Zasoby ludzkie

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.