Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych

43-155 Bieruń

ul. Granitowa 132

32 7170 400

32 7170 408

zgri@pgg.pl


Edward
PAŹDZIORKO

Dyrektor Zakładu

Artur
CIOŁEK-ŻELECHOWSKI

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Tomasz
ŚPIEWAK

Naczelny Inżynier

Marek
SZAFRANIEC

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych rozpoczął swoją działalność 1 listopada 1997 r. jako jednostka organizacyjna w ramach Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. Pierwsze oddziały robót przygotowawczych wykonywały roboty w kopalniach "Piast" i "Jaworzno". Działalność zakładu bardzo szybko rozszerzyła się – rozpoczęto roboty w pozostałych kopalniach NSW S.A. Zaoferowano również usługi w zakresie robót górniczych poza strukturą macierzystej spółki, co zaowocowało całym szeregiem wygranych przetargów m.in. w KWK "Jan Kanty", KWK "Kazimierz Juliusz", ZGE "Sobieski Jaworzno III" oraz KWK „Gliwice”.

W 1999 roku w zakładzie powstał dział robót szybowych, który oprócz tego typu robót w ruchu kopalń  "Ziemowit", "Janina", „Brzeszcze” i „Piast”  (w dwóch ostatnich do dzisiaj), przeprowadził likwidację szybu nr 1 w KWK „Jaworzno” oraz wszystkich szybów w zlikwidowanej KWK „Siersza”.

W roku 2000 Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych rozszerzył swoją działalność o roboty budowlane, a także przejął prawa i obowiązki po zlikwidowanej Kopalni "Jaworzno", co wiązało się z prowadzeniem spraw dotyczących umów obowiązujących w dniu zakończenia działalności kopalni, umów wynikających z Prawa Geologicznego i Górniczego, nie zakończonych postępowań procesowych, a także usuwanie skutków poeksploatacyjnych.

W tym samym roku zakład przejął część pracowników byłej kopalni „Czeczott”, przekształconej w ruch drugi KWK "Piast", wraz z szerokim zakresem robót likwidacyjnych w południowej części tego zakładu górniczego.

Od 2001 roku Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych został wyznaczony do realizacji zobowiązań wobec pracowników byłej KWK "Siersza", obejmujących obsługę emerytów i rencistów oraz pracowników korzystających z górniczego pakietu osłon socjalnych. Zakład przejął wtedy kilkudziesięciu pracowników czynnych zawodowo oraz prawie siedem tysięcy byłych pracowników przebywających na urlopach górniczych, emeryturach i rentach. W 2003 roku te obowiązki w stosunku do emerytów oraz Dział Budowlany przejął Zakład Zagospodarowania Mienia.

1 lutego 2003 r. na bazie 23 kopalń oraz 9 zakładów powstała Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie PGG). Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych ze swoją prawie tysiącosobową załogą stanowił w nowej strukturze liczącą się jednostkę produkcyjną.

Od tego czasu sytuacja organizacyjna Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych ustabilizowała się. W okresie tym podejmowano szereg działań związanych z optymalizacją wskaźników techniczno-ekonomicznych osiąganych przez zakład, co ostatecznie doprowadziło do umieszczenia ZGRI w strategii Kompanii Węglowej, opracowanej do roku 2015.

Obecnie PGG Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych zatrudnia 460.

Zakład posiada pięć oddziałów robót przygotowawczych, które drążą 8 przodków przy pomocy kombajnów chodnikowych oraz jeden przodek przy pomocy materiałów wybuchowych w KWK „Piast”, „Ziemowit” i „Brzeszcze”. Taki front robót, oparty na aktualnym stanie zatrudnienia, pozwala na wykonywanie ponad tysiąca metrów bieżących wyrobisk górniczych na rok. Oddział robót szybowych wykonuje roboty w kopalniach „Brzeszcze” i „Piast” w zakresie przezbrajania szybów i wymiany rurociągów.

Profil działalności Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych obejmuje:

  • drążenie wyrobisk kamiennych, kamienno-węglowych i węglowych z zastosowaniem maszyn urabiających lub materiałów wybuchowych,
  • przebudowy istniejących wyrobisk, wykonywanie skrzyżowań, rozwidleń, komór i innych robót specjalistycznych,
  • likwidacje zbędnych wyrobisk z odzyskiem obudowy górniczej,
  • likwidacje zbędnych wyrobisk przez lokowanie w nich skały płonnej,
  • roboty szybowe (konserwacje, przezbrojenia, likwidacje).

Posiadamy wysokokwalifikowaną kadrę kierowniczą i załogę, zdolną wykonać każde zadanie w zakresie specjalistycznych robót górniczych.

Lokalizacja